Uznanie za zmarłego - strona 4

Prawo cywilne - Czynność prawna

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 154
Wyświetleń: 2331

jest ograniczona zdolność do czynności prawnej. Uznanie za zmarłego Polskie prawo cywilne przewiduje, iż upływ...

Otwarcie i nabycie spadku

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Tomasz Demendecki
 • Prawo cywilne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1113

danych - pierwszy dzień terminu, z którego upływem uznanie za zmarłego stało się możliwe. W orzeczeniu...

Akt zgonu - Choroby zakaźne

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr A. Hanus-Turzyńska
 • Akta stanu cywilnego i ewidencja ludności
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1127

o stwierdzeniu zgonu lub uznaniu za zmarłego, akt zgonu skreśla się. ...

Wykłady-prawo cywilne

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Prawo
Pobrań: 56
Wyświetleń: 623

można orzec o śmierci. W pozostałych przypadkach po roku. W samym orzeczeniu o uznaniu za zmarłego określa...

Zdolność prawna w BGB

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Andrzej Gulczyński
 • Historia prawa sądowego
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1190

urodzenia do śmierci”) instytucja uznania za zmarłego dotyczy trzech przypadków: 1) zaginięcie...

Osoba fizyczna-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 14
Wyświetleń: 616

jeżeli nie ukończył 23 lat jeżeli w chwili uznania za zmarłego zaginiony ukończył lat 70 to wystarczy upływ lat 5...

Stosowanie prawa - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Mariusz Golecki
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 63
Wyświetleń: 714

się za zmarłego z chwilą wydania orzeczenia o uznaniu za zmarłego, gdy przy braku wszelkich danych co do ustalenia...

Pojęcie prawa spadkowego

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Roman Siuda
 • Prawo dla ekonomistów
Pobrań: 7
Wyświetleń: 707

fizyczna. Spadkodawcą jest również człowiek, który został uznany za zmarłego orzeczeniem sądu. Spadkobierca...

Postępowanie cywilne - opis i rodzaje

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Roman Siuda
 • Prawo dla ekonomistów
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1022

. Przepisy kodeksu postępowania cywilnego normują szereg postępowań nieprocesowych (postępowanie o uznanie...

Zdolność prawna osoby fizycznej

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Hubert Kaczmarczyk
 • Prawo cywilne z umowami w administracji
Pobrań: 7
Wyświetleń: 644

się podczas sztormu na oczach wszystkich, Wyjątek: z chwilą UZNANIA ZA ZMARŁEGO I. fakt zaginięcia osoby...