Utleniacz - strona 13

Tlenki - wykład

 • Uniwersytet Gdański
 • Chemia nieorganiczna
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1358

, utleniacz paliw rakietowych itd., jest półproduktem do wytwarzania kwasy azotanowego. Cr3O3 – jako zielona...

Klasy ładunków 5-8

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Chemia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 714

być oddzielone od ład. z utleniaczami (gr. I) Ad.3 –niebezpieczeństwo powstania metanu (5-10 %-stężenie wybuchowe...

Koagulacja-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr inż. Elżbieta Grochulska-Segal
 • Systemy odnowy wody
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1337

- uzupełnia naturalną zasadowość wody, wiąże agresywny CO2, koryguje pH. - silne utleniacze - Cl2, ClO2, O3...

Chemosynteza-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Rybiak
 • Biologia i ekologia
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1764

z produktów może być kwas siarkowy(VI), mogą wykazywać właściwości acydofilne. Utleniaczem może być tlen...

Zanieczyszczenia środowiska- opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Ewa Chojnacka
 • Metody biotechnologiczne w ochronie środowiska
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1001

Tlenu (ChZT) - umowne pojęcie oznaczające ilość tlenu (mg/dm³), pobranego z utleniaczy (np. dichromiany...