Ustawa organiczna - strona 4

Problematyka wstępna-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 812

wyodrębnić. Dotyczy to przede wszystkim ustawy organicznej (Francja, Hiszpania, Portugalia, Rumunia...

Konstytucja

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Aleksandra Wronkowska
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1071

, ale poprzez które coś się tworzy albo zmienia czy ustala Ustawy organiczne - mają szczególną moc prawną...

Kodeks postępowania administracyjnego notatki

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Małgorzata Jankowska
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 434

stosuje te wyłączenia, to ich może być więcej. Wynika to z braku ustaw organicznych w polskim systemie...

System polityczny Hiszpanii

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Systemy polityczne państw europejskich
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1323

ustaw organicznych, w sprawach podatkowych, prawa łaski i dotyczących stosunków międzynarodowych. Warto...

System Rosji - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Jan Szumski
 • Współczesne systemy polityczne
Pobrań: 98
Wyświetleń: 721

konstytucjonalizmu) Federalne Ustawy Konstytucyjnego (Podobne do Ustaw Organicznych we Francji, mają moc wyższą...

System polityczny Francji

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • mgr Józef Pinior
 • Współczesne systemy polityczne
Pobrań: 623
Wyświetleń: 4382

. Do kompetencji Rady należy: decydowanie o zgodności z konstytucją ustaw organicznych, ustaw zwykłych, umów...

Koncepcje polityki - skrypt z wykładów

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. nadzw. dr hab. Tomasz Tulejski
 • Teoria polityki
Pobrań: 658
Wyświetleń: 1813

Polityka - koncepcje 1) koncepcja klasyczna - narodziła się w antycznej Grecji, główni przedstawiciele to Platon, Arystoteles Arystoteles - w swoim dziele „Polityka” stwierdza, że człowiek jest bytem społecznym, jest powołany do życia we wspólnocie. Państwo jest najdoskonalszą wspólnotą, w skład k...

Problem Gwarancji Konstytucji

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Konstytucyjny system organów państwa
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1197

obecnie w V Republice Francuskiej w odniesieniu do tzw. ustaw organicznych. B. KONTROLA FAKULTATYWNA...