Ustawa o własności lokali

Lokale mieszkalne- opracowanie

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • dr hab. inż. Józef Hernik
 • Gospodarka nieruchomościami
Pobrań: 357
Wyświetleń: 987

składową budynku, jeżeli lokal ten stanowi odrębną własność wg postanowień ustawy o własności lokali...

Rzecz - wykład (I sem)

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Andrzej Sylwestrzak
 • Prawo cywilne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 721

stanowi część gruntu. Ustawa o własności lokalu - trzeba sporządzić akt notarialny, stworzyć księgę...

Źródła prawa cywilnego

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Hubert Kaczmarczyk
 • Prawo cywilne z umowami w administracji
Pobrań: 35
Wyświetleń: 588

o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów z 06.12.1996 6) Ustawa o własności lokali z 24.06.1994 7) Ustawa...

Prawo rzeczowe - wykład 5

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Tomasz Pałdyna
 • Prawo rzeczowe
Pobrań: 84
Wyświetleń: 987

pozostawi kogoś we współwłasności Współwłasność przymusowa w przypadku ustawy o własności lokali...

PRAWO RZECZOWE - Część składowa rzeczy

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Hubert Kaczmarczyk
 • Prawo cywilne z umowami w administracji
Pobrań: 56
Wyświetleń: 700

), - pwkc - ustawa o księgach wieczystych i hipotece, - ustawa o własności lokali, - ustawa o gospodarcze...

Wspólnoty mieszkaniowe - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Radosław Cyran
 • Zarządzanie nieruchomościami mieszkaniowymi
Pobrań: 336
Wyświetleń: 1316

/budynkach znajdujących się na tej samej nieruchomości gruntowej. Zgodnie z ustawą o własności lokali odrębną...