Źródła prawa cywilnego

Nasza ocena:

5
Pobrań: 35
Wyświetleń: 588
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Źródła prawa cywilnego - strona 1 Źródła prawa cywilnego - strona 2

Fragment notatki:

Źródła prawa cywilnego: I STANOWIONE: 1) Kodek cywilny z 23.04.1964, dzieli się na cztery księgi, te na tytuły, działy, rozdziały, artykuły, paragrafy a) Księga I. Część ogólna ( Art. 1- 125 ) b) Księga II. Własność i inne prawa rzeczowe ( Art. 126- 352 ) c) Księga III. Zobowiązania ( Art. 353- 921 16 ) d) Księga IV. Spadki ( Art. 922- 1088 ). 2) Kodeks rodzinny i opiekuńczy z 25.02.1964 a) Tytuł I. Małżeństwo ( Art. 1-61 6 ) b) Tytuł II. Pokrewieństwo ( Art. 62- 144 ) c) Tytuł III. Opieka i kuratela ( Art. 145- 184 ) 3) Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 04.02.1994 4) Ustawa o księgach wieczystych i hipotece z 06.07.1982 USTAWA O KSIĘGACH WIECZYSTYCH I HIPOTECE ( PRAWO HIPOTECZNE )- uregulowanie tej materii w osobnej ustawie jest wynikiem ideologicznych zapatrywań- gdy stanowiono kc wydawało się, że w PRL przeprowadzi się nacjonalizację ziemi, a hipoteka nie miałaby wtedy sensu. Dopiero po zmianie konstytucji i akceptacji własności prywatnej ustawodawca zdecydował się uregulować sprawę hipoteki. 5) Ustawa o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów z 06.12.1996 6) Ustawa o własności lokali z 24.06.1994 7) Ustawa o gospodarce nieruchomościami z 21.08.1997 8) Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych z 15.12.2000 PRAWO SPÓŁDZIELCZE- reguluje trzy wymienione prawa spółdzielcze, 9) Prawo o aktach stanu cywilnego z 29.09.1986 10) Prawo prywatne międzynarodowe z 12.11.1965 11) Kodeks postępowania cywilnego z 17.11.1964 II. NIESTANOWIONE: 1) PRAWO ZWYCZAJOWE- reguła stałego postępowania w jakiejś sprawie, nie ustanowiona przez kompetentne organy państwa, lecz ustalona w praktyce obrotu prawnego, która została uznana i zastosowana przez organy stosujące prawo. 2) ZWYCZAJ- powszechnie stosowana w danym czasie, miejscu i środowisku praktyka określonego postępowania. 3) ORZECZNICTWO SĄDOWE - Sądu Najwyższego - Trybunału Konstytucyjnego, - Naczelnego Sądu Administracyjnego III. ODESŁANIA DO NORM I OCEN POZAPRAWNYCH 1) ZASADY WSPÓŁŻYCIA SPOŁECZNEGO 2) DOBRE OBYCZAJE 3) WZGLĘDY SŁUSZNOŚCI 4) DOBRA WIARA

(…)

… mieszkaniowych z 15.12.2000
PRAWO SPÓŁDZIELCZE- reguluje trzy wymienione prawa spółdzielcze,
9) Prawo o aktach stanu cywilnego z 29.09.1986
10) Prawo prywatne międzynarodowe z 12.11.1965
11) Kodeks postępowania cywilnego z 17.11.1964
II. NIESTANOWIONE:
1) PRAWO ZWYCZAJOWE- reguła stałego postępowania w jakiejś sprawie, nie ustanowiona przez kompetentne organy państwa, lecz ustalona w praktyce obrotu prawnego…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz