Jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej

Nasza ocena:

5
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1162
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej - strona 1 Jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej - strona 2

Fragment notatki:

Jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej. JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE NIE POSIADAJĄCE OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM USTAWA PRZYZNAJE ZDOLNOŚĆ PRAWNĄ ( kiedyś- UŁOMNE OSOBY PRAWNE ). Zasada- Art. 33- stosuje się do nich odpowiednio przepisy o osobach prawnych. Odpowiedzialność- subsydiarna członków, gdy jednostka staje się niewypłacalna. Np: Art. 8. ksh: "spółka osobowa może we własnym imieniu nabywać własność, pozywać, być pozywana, zaciągać zobowiązania". Czego np. nie może spółka komandytowa, a może osoba prawna? Jednym z nielicznych przykładów jest możliwość emitowania obligacji. W zasadzie zdolność prawna tych jednostek jest równa zdolności prawnej osób prawnych. W identycznej sytuacji są spółki kapitałowe w organizacji ( Art. 11. ksh )- od momentu uchwalenia statutu do wpisu de rejestru. Ich sytuacja jest identyczna jak spółek osobowych. WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA - na podstawie ustawy o własności lokali- jeśli w danym budynku został wyodrębniony lokal, to właściciele poszczególnych lokali tworzą wspólnotę mieszkaniową. Nie jest to osoba prawna, jej zdolność prawna jest węższa niż spółek handlowych ( nie może nabyć własności ). O ile spółki podlegają obowiązkowi rejestracji i muszą mieć kapitał, który musi być ujawniony, to wspólnota mieszkaniowa z definicja nie ma własnego kapitału- ma za zadanie redystrybutować środki, które mają być dostarczone zakładowi np. wodno- kanalizacyjnemu. Pojęcie przedsiębiorcy Zastąpiło pojęcie kupca z kh- Art. 43 1 PRZEDSIĘBIORCA- - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej, - prowadząca działalność gospodarczą lub zawodową - we własnym imieniu. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz