Ustawa o radiofonii i telewizji - strona 6

REKLAMA

 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 203
Wyświetleń: 6006

nie powinno być w reklamie) Ustawa o Radiofonii i Telewizji Prawo prasowe Ustawa o kupowaniu w trzeźwości Ustawa...

Życie społeczne

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1400

w prasie. Dopiero wprowadzenie w życie ustawy o radiofonii i telewizji z 29 X 1992r. spowodowało rewolucję...

Skrypt media w Polsce 2011a

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Pobrań: 378
Wyświetleń: 1113

- ? 06.07.2016 Kompetencje KRRiT: Ustawa o radiofonii i telewizji określiła Krajową Radę jako „organ państwowy...

Skrypt media w Polsce 2011

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1323

Skarbu Państwa. Tak to jest zapisane w ustawie o radiofonii i telewizji, która w art. 26, pkt...

Wykłady i skrypt na egzamin

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr hab. Marek Jachimowski
 • Media w Polsce i za granicą
Pobrań: 1484
Wyświetleń: 4949

...Polityka medialna i informacyjna - bada możliwości interwencji i organizacji procesów komunikacyjnych w społeczeństwie - szuka odpowiedzi na pytanie co i jak czynić w zakresie informacji i komunikacji społecznej aby służyły one społecznemu dobru i człowiekowi jako istocie ludzkiej- obejmuje...

Radio w Polsce-opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Rafał Artur Habielski
 • Historia mediów i dziennikarstwa
Pobrań: 224
Wyświetleń: 938

oraz udzielająca koncesji radiom prywatnym. Radio publiczne. 29 XII 1992 uchwalono ustawę o radiofonii i telewizji...

Najwyższy Sąd Administracyjny

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Janusz Brzezicki
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 91
Wyświetleń: 889

lub zmiany decyzji. Na podstawie ustawy o radiofonii i telewizji od decyzji Przewodniczącego KRRiT służy...