Życie społeczne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1400
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Życie społeczne - strona 1

Fragment notatki:

Poruszane w niej tematy to: kobieta i społeczeństwo, młodzież, sport, kościoły i wspólnoty religijne, mass media i opinia publiczna, prasa, radio i telewizja.

Życie społeczne
SPIS TREŚCI:
WSTĘP
ROZWINIĘCIE
Kobieta i społeczeństwo
Młodzież
Sport
Kościoły i wspólnoty religijne
Mass media i opinia publiczna
Prasa
Radio i telewizja
III) LITERATURA
I) WSTĘP.
Społeczeństwo jest formą zbiorowości, która wytwarza wartości kulturalne. Zapewnia integrację osobowości ludzi uczestniczących w wielu grupach społecznych, o różnych systemach wartości. Zastanawiając się nad celami ogólnymi, do których powinniśmy dążyć w życiu społecznym, można właściwie powtórzyć cele ogólne, jakie przyświecają nam w budowaniu ładu gospodarczego. Zadaniem państwa jest stworzyć warunki ku temu, ażeby społeczeństwo mogło się rozwijać, aby było szczęśliwe i bezpieczne. Państwo oczywiście nie może nikomu zapewnić szczęśliwości. Ono może jedynie stwarzać warunki, żeby ludzie mieli szansę budować swoje życie w spokoju i radości. Dlatego myślimy, że poruszony temat życia społecznego jest bardzo interesujący i w swojej pracy zajęłyśmy się taką problematyką dwóch sąsiadujących państw- Polski i Niemiec. Przeanalizowałyśmy tematy: kobieta i społeczeństwo, młodzież, sport, kościoły i wspólnoty religijne, mass media, prasa oraz radio i telewizja w tych dwóch krajach. Większą uwagę poświęciłyśmy naszemu sąsiadowi, gdyż życie społeczne Polski jest nam bliższe.
II) ROZWINIĘCIE.
1) Kobieta i społeczeństwo.
„Mężczyźni i kobiety są równouprawnieni”, głosi Ustawa Zasadnicza. To postanowienie konstytucyjne jest jednoznaczne. Mimo to stanowi raczej zalecenie niż odzwierciedlenie rzeczywistości społecznej. Dlatego też konstytucyjne i ustawowe gwarancje równouprawnienia zostały poszerzone. Do dziś kobiety ciągle jeszcze nie mają tych samych szans w życiu społecznym, politycznym i zawodowym, co mężczyźni. Stanowią one przy tym większość: w Niemczech żyje około dwóch mln kobiet więcej niż mężczyzn.
Ustawa o równouprawnieniu kobiet z 1958r. wprowadzała równouprawnienie kobiet na bazie podziału funkcji oraz w małżeńskim prawie majątkowym. Ustawa ta została zreformowana w 1977r. Znacznie poprawił się poziom wykształcenia dziewcząt i kobiet. Ponad połowę wszystkich maturzystów stanowią kobiety. Ponad 43% wszystkich studentów jest płci żeńskiej. Ponad połowa kobiet w Niemczech w wieku od 15 do 65 lat pracuje dzisiaj zawodowo. Jednak przypadki dyskryminacji zdarzają się w dalszym ciągu: kobiety szybciej stają się bezrobotne i maja większe problemy ze znalezieniem nowego miejsca pracy. Poza tym przeciętne płace robotników i pracowników umysłowych płci męskiej są znacznie wyższe niż w przypadku kobiet.


(…)

… przez instytucje prywatne. W Polsce instytucją publiczną powołaną przez ośrodki władzy państwowej do kontroli systemu medialnego oraz właścicieli podmiotów medialnych jest Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. Transformacja systemu komunikowania masowego w Polsce jest nierozerwalnie związana z przełomem politycznym, jaki dokonał się w 1989r. Przejście do demokracji i głębokie przeobrażenia ustrojowe wymusiły…
… się losy Żydów. Stosunek do nich określała ideologia narodowego socjalizmu oraz względy polityczne. Od 1941r. przystąpiono do fizycznej likwidacji ludności żydowskiej. Współcześnie 70% Polaków to chrześcijanie. Kościół katolicki w Polsce odgrywa dużą rolę w życiu społeczeństwa i oddziaływuje na opinię publiczną. Działalnością charytatywną po stronie katolickiej zajmuje się caritas. Pomoc dla dzieci…
… stacji prywatnych należą: PRO7, RTL i RTL2, VOX, VIVA, SAT1 i wiele innych. Za pośrednictwem satelity i kabla można w całym kraju odbierać szereg zagranicznych programów. W zakresie radiofonii w 1991r. istniało już 100 rozgłośni prywatnych. W 1996r. ich liczba wzrosła do 180. Według Federalnego Trybunału Konstytucyjnego rozgłośniom prywatnym nie wolno wywierać jednostronnego wpływu na opinię publiczną…
…, uniwersytety ludowe, fundacje i placówki dokształcające. Ich zadaniem jest przekazywanie młodzieży poza szkołą informacji o społeczeństwie i państwie, o polityce europejskiej i światowej, kulturze, gospodarce, technice, nauce i sporcie.
Wychowanie kulturalne jest głównym elementem pozaszkolnego kształcenia młodzieży. W związku z tym Rząd Federalny angażuje się na rzecz aktywnej konfrontacji ze sztuką…
… istnieć instytucja Radiokomitetu. Jej miejsce zajęły dwie spółki akcyjne: Telewizja Polska S.A. i Polskie Radio S.A. Żywiołowo następował rozwój telewizyjnych sieci kablowych. Powstało także wiele programów ogólnopolskich takich jak Polsat, RTL7, Polonia. Pod koniec 1994r. zaczęły powstawać pierwsze w Polsce płatne telewizje kodowane jak Canal Plus a następnie Wizja.
Istotne zmiany zachodziły…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz