Ustawa o pomocy społecznej - strona 5

Zabezpieczenia społeczne

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Katarzyna Sylwia Roszewska
 • Prawo ubezpieczeń społecznych
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1036

. Ustawa o pomocy społecznej z 12 marca 2004 roku określa przykładowo przesłanki, których wystąpienie...

Opieka socjalna - genogram

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Ewa Szumilas
Pobrań: 112
Wyświetleń: 3598

nieprawdziwych informacji. 13.Jakie kryterium dochodowe zapisane w ustawie o pomocy społecznej uprawnia...

Polityka społeczna - wykłady

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • mgr Dagmara Jachacz
 • Polityka społeczna
Pobrań: 385
Wyświetleń: 3752

ustawy o pomocy społecznej. Tam czytamy: „głównymi powodami udzielania pomocy społecznej są: ubóstwo...

Pedagogika opiekuńcza

 • Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
 • dr Grażyna Miłkowska
 • Pedagogika opiekuńcza
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZA 1. Początki opieki w aspekcie religijnym i etyce świeckiej Zdzisław Dąbrowski: opieka jest opartym na działalności kompensacyjnej ciągłym i bezinteresownym zaspakajaniem przez opiekuna ponadpodmiotowych potrzeb podopiecznego w nawiązanym stosunku opiekuńczym. Ponadpodmioto...

Teoretyczne podstawy pracy socjalnej

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Pedagogika społeczna
Pobrań: 560
Wyświetleń: 1988

. Dla potrzeb działalności praktycznej w Polsce pojęcie pracy socjalnej zostało zdefiniowane w ustawie o pomocy...