Ustawa o partiach politycznych - strona 2

Partie polityczne-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Maciej Potz
 • Współczesne systemy polityczne
Pobrań: 105
Wyświetleń: 693

przemocy Pierwsza w Polsce ustawa o partiach politycznych - 28 VII 1990r. : minimum 15 osób aby założyć...

Teoria partii politycznych-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Marek Słowikowski
 • Partie i systemy partyjne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 875

i zrealizowania tą drogą swoich interesów - W. Skrzydło Definicje ustawowe Polska - ustawa o partiach politycznych...

Wykład - partie polityczne

 • Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Paweł Zeidler
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 42
Wyświetleń: 840

(w Polsce jest to ustawa o partiach politycznych). Działalność partii politycznych w Polsce jest dotowana...

Funkcje Trybunały Konstytucyjnego.

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Jarosław Szymanek
 • Konstytucyjny system organów państwowych
Pobrań: 105
Wyświetleń: 665

o partiach politycznych - cel działania to wpływanie demokratycznymi metodami na kształtowanie polityki...

Gabinetowo-parlamentarny system rządów

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Konstanty Wojtaszczyk
 • Systemy polityczne
Pobrań: 189
Wyświetleń: 770

rezygnacji ze stanowisk) i ostatecznie uchwalono zmienioną ustawę o partiach politycznych rozszerzoną...

Wykład - zasady naczelne

 • Uniwersytet Warszawski
 • Suwereność RP
Pobrań: 56
Wyświetleń: 385

- zasada pluralizmu politycznego Ustawa o partiach politycznych: Definicja partii - dobrowolna organizacja...

System partyjny Niemiec

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Partie i systemy partyjne
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1484

sprzeczności z konstytucją orzeka Federalny Trybunał Konstytucyjny. Ustawa o partiach politycznych z 24 lipca...