Gabinetowo-parlamentarny system rządów

Nasza ocena:

3
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1022
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Gabinetowo-parlamentarny system rządów - strona 1 Gabinetowo-parlamentarny system rządów - strona 2 Gabinetowo-parlamentarny system rządów - strona 3

Fragment notatki:

GABINETOWO-PARLAMENTARNY SYSTEM RZĄDÓW - ISTOTA I RODZAJE. PRZYKŁADY. SYSTEM PARLAMENTARNY
Parlamentaryzm oznacza system rządów, w którym parlament odgrywa rolę ustawodawcy, rozstrzyga o budżecie i ma uprawnienia w zakresie kontroli rządu. opiera się on na tzw. podwójnej egzekutywie tzn. na rozdzieleniu funkcji głowy państwa i szefa rządu. łączenie funkcji w parlamencie i rządzie jest dozwolone i konieczne (z wyjątkiem Francji)
rząd ustępuje po otrzymaniu wotum nieufności
głowa państwa ma prawo do rozwiązania parlamentu.
Mamy dwa systemy rządów parlamentarnych
SYSTEM PARLAMENTARNO-GABINETOWY - przewaga parlamentu nad rządem - Europa kontynentalna
SYSTEM GABINETOWO-PARLAMENTARNY - Wielka Brytania
ZASADY
rząd powoływany przez głowę państwa
głowa państwa nie jest politycznie odpowiedzialna za swoją działalność
rząd ponosi odpowiedzialność polityczną przed parlamentem za swoją działalność i akty normatywne głowy państwa
Równowaga między parlamentem a gabinetem (nie ma dominacji tylko lekka przewaga), osiągana przez:
środki kontroli parlamentu nad rządem
środki oddziaływania rządu na parlament
ŚRODKI KONTROLI PARLAMENTU WOBEC RZĄDU
DEBATA WSTĘPNA
KOMISJE PARLAMENTARNE
OMBUDSMAN
INTERPELACJE I ZAPYTANIA POSELSKIE
WOTUM NIEUFNOŚCI
Ad. 1.) DEBATA WSTĘPNA - inna rola w krajach skandynawskich, inna w pozostałych
polega na tym, że rząd wysyła do parlamentu praprojekt ustawy lub jakiegoś przedsięwzięcia, aby dowiedzieć się, co parlament (zwłaszcza opozycja) o tym sądzi przed ostatecznym sformułowaniem projektu wówczas przyjmuje się fikcję prawną, że wszyscy posłowie się zamieniają w jedną komisję (bo komisja nie może uchwalić wotum
Kraje skandynawskie
Rząd przesyła praprojekt ustawy, i jest otwarty na uwagi opozycji
Praprojekt ze zmianami powraca i rząd uwzględnia maksymalnie możliwie poprawki opozycji w projekcie
Projekt idzie do parlamentu, opozycja się cieszy, bywa nawet jednomyślność (przy 60% ustaw)
Inne kraje
rząd szpikuje praprojekt bardzo radykalnymi pomysłami, których sam nawet nie chce
opozycja wnosi dużo poprawek np. 50
rząd uwzględnia np. 47 z tych poprawek, które są tak naprawdę nieważne, nie uwzględnia 3, które są clue programu
opozycja się orientuje i głosuje przeciw
rząd w mediach oskarża opozycję o nieracjonalność, w ten sposób następuje ograniczenie opozycji przez rząd
Ad. 2.) KOMISJE PARLAMENTARNE


(…)

…) lub problemowego (problemy te wysuwane są na pierwszym posiedzeniu parlamentu zwłaszcza takie chroniczne, np. kraje skandynawskie, USA, Hiszpania, Finlandia)
AD HOC - powołane dla rozwiązania określonej sprawy (WB)
ŚLEDCZE - dla oceny działalności wysokich urzędników państwowych
np. w Polsce była próba powołania jej w sprawie Oleksego
w RFN 6 razy po raz pierwszy w 1949, bo dyskusja nad stolicą (Monachium…
… chciały się pozbyć Pawlaka, aby premierem został Oleksy, zatem uchwalono wotum, upadł rząd Wałęsa, nadeszła era Oleksego
Konstruktywne wotum nieufności nie ma okresu przerwy, gdy rządzi rząd bez legitymacji, bo od razu trzeba przegłosować nowego premiera
pierwsze Niemcy 1949 (do kanclerza)
reszta do rządu: 1978 Hiszpania, 1983 Grecja, 1997 Polska, 2002 Turcja
np. Grecja - kara dla opozycji…
… ustawy)
Ad. 6.) NADZWYCZAJNE UPRAWNIENIA WŁADZY WYKONAWCZEJ W STANACH WYJATKOWYCH
np. Francja ma 5 takich stanów
w razie stanu wyjątkowego albo.. albo.., ale i tak w obu wypadkach rośnie rola władzy wykonawczej, rosną jej uprawnienia
albo parlament jest rozwiązywany (np. Skandynawia)
albo parlament nie może być w ogóle rozwiązany (np. Francja)

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz