Ustawa o ochronie przyrody - strona 6

Cele niższego rzędu - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. Marek Wąsowicz
 • Ekonomika środowiska i zasobów naturalnych
Pobrań: 56
Wyświetleń: 693

, ustawa o ochronie przyrody. RÓŻNORODNOŚC BIOLOGICZNA- zróżnicowanie organizmów rozpatrywane...

Prezentacja wykład 6

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Bartosz Majchrzak
 • Prawo ochrony środowiska
Pobrań: 77
Wyświetleń: 903

zwierząt i roślin – art. 127-128 Poś (normy kierunkowozadaniowe) + ustawa o ochronie przyrody + ustawa...

Wykład - Dyrektywy

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Ewa Luiza Symonides
 • Ochrona przyrody
Pobrań: 70
Wyświetleń: 749

analizę obszarów podlegających ochronie prawnej na mocy ustawy o ochronie przyrody oraz nie objętych żadną...

Ochrona przed hałasem - Obszary ciche

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Bartosz Majchrzak
 • Prawo ochrony środowiska
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1015

zwierząt i roślin - art. 127-128 Poś (normy kierunkowo-zadaniowe) + ustawa o ochronie przyrody + ustawa...

Prezentacja wykład 8

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Bartosz Majchrzak
 • Prawo ochrony środowiska
Pobrań: 56
Wyświetleń: 707

gruntów rolnych i leśnych Poś ustawa o odpadach Prawo wodne ustawa o ochronie przyrody ustawa...

Prezentacja wykład 15

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Bartosz Majchrzak
 • Prawo ochrony środowiska
Pobrań: 133
Wyświetleń: 819

; • wykonywanie zadań związanych z siecią Natura 2000, o których mowa w ustawie o ochronie przyrody (np...