Urząd pocztowy - strona 8

Zasady, strona

  • Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych w Poznaniu
  • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1365

nadane w krajowym urzędzie pocztowym, a za granicą za pośrednictwem urzędu konsularnego...

Komentarz do kodeksu prawa cywilnego

  • Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1757

Tematem przewodnim jest kodeks postępowania cywilnego. Porusza i tłumaczy takie kwestie jak: sprawy cywilne, domniemanie drogi sądowej, instytucja referendarza, postępowanie cywilne procesowe, postępowanie cywilne nieprocesowe, właściwość sądu, właściwość rzeczowa, właściwość miejscowa, delegac...

Konstytucja USA - wykład

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • dr Wojciech Kwiatkowski
  • System ustrojowy i prawny USA
Pobrań: 77
Wyświetleń: 735

obiegowej Stanów Zjednoczonych; - zakładać urzędy pocztowe i sieci dróg; - popierać postęp nauk i sztuk...