konstytucja USA - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 98
Wyświetleń: 938
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
konstytucja USA - wykład  - strona 1 konstytucja USA - wykład  - strona 2 konstytucja USA - wykład  - strona 3

Fragment notatki:

KONSTYTUCJA STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI
My, Naród Stanów Zjednoczonych, w celu umocnienia Unii, ugruntowania sprawiedliwości,
zapewnienia ładu wewnętrznego i środków na wspólną obronę, stworzenia warunków
sprzyjających powszechnemu dobrobytowi, zabezpieczenia dla nas i dla potomnych
błogosławieństw wolności, ustanawiamy i przyjmujemy tę oto Konstytucję Stanów
Zjednoczonych Ameryki.
ARTYKUŁ I
§ 1. Władzę ustawodawczą sprawować będzie Kongres Stanów Zjednoczonych, który będzie
się składał z Senatu i Izby Reprezentantów.
§ 2. Izba Reprezentantów składać się będzie z posłów wybieranych co dwa lata przez ludność
Stanów, przy czym w każdym Stanie czynne prawo wyborcze posiadać będzie każdy, kto
posiada czynne prawo wyborcze do tej izby stanowego ciała ustawodawczego, która jest
liczniejsza.
Nie może być wybrana do Izby Reprezentantów osoba, która nie ukończyła dwudziestu pięciu
lat życia, nie była przez osiem lat obywatelem Stanów Zjednoczonych i w chwili wyboru nie
była mieszkańcem Stanu, z którego ją wybrano.
Liczba posłów do Izby Reprezentantów i suma podatków bezpośrednich będzie podzielona
między należące do Unii Stany w stosunku do liczby ich mieszkańców; liczba ta zostanie
ustalona po uwzględnieniu liczby wszystkich ludzi wolnych (łącznie z pozostającymi w
służbie na określoną liczbę lat, lecz z wyłączeniem nie podlegających opodatkowaniu Indian),
oraz po dodaniu trzech piątych liczby wszystkich innych osób. Obliczenie będzie dokonane
po raz pierwszy w ciągu trzech lat od daty rozpoczęcia pierwszej sesji Kongresu Stanów
Zjednoczonych, a następnie co dziesięć lat w sposób określony ustawą. Posłów nie może być
więcej niż jeden na trzydzieści tysięcy, lecz każdy Stan musi mieć przynajmniej jednego
posła; zanim zostanie dokonane pierwsze obliczenie, Stan New Hampshire będzie miał prawo
wybrać trzech, Massachusetts ośmiu, Rhode Island i Providence Plantations jednego,
Connecticut pięciu, Nowy Jork sześciu, New Jersey czterech, Pensylwania ośmiu, Delaware
jednego, Maryland sześciu, Wirginia dziesięciu, Karolina Północna pięciu, Karolina
Południowa pięciu i Georgia trzech posłów.
Gdy w którymkolwiek Stanie otworzy się wakans poselski, władza wykonawcza tego Stanu
rozpisze wybory dla jego wypełnienia.
Izba Reprezentantów dokona wyboru Przewodniczącego i innych funkcjonariuszy Izby; ona
też będzie miała wyłączne prawo stawiania w stan oskarżenia za nadużycia popełnione w
czasie sprawowania urzędu.
§ 3. Senat Stanów Zjednoczonych składać się będzie z senatorów, po dwóch z każdego Stanu,
wybranych przez stanowe ciała ustawodawcze na sześć lat; każdy senator będzie miał jeden
głos.
Natychmiast po zebraniu się w wyniku pierwszych wyborów, senatorowie zostaną podzieleni
na trzy grupy, tak równe jak będzie to możliwe. Mandaty senatorów z pierwszej grupy
wygasną po upływie dwóch lat, z drugiej po czterech, a z trzeciej - po sześciu; tak, by można
było co dwa lata dokonywać wyboru jednej trzeciej ogólnej liczby senatorów; jeśli wskutek
rezygnacji bądź z innej

(…)

….
We wszystkich sprawach karnych, z wyjątkiem tych, które wniesiono w związku z
popełnieniem nadużyć w okresie sprawowania urzędu, przewód sądowy będzie się odbywał
przed ławą przysięgłych w tym Stanie, w którym przestępstwo zostało popełnione; jednakże
jeśli przestępstwo zostanie popełnione na obszarze nie należącym do żadnego ze Stanów,
proces odbędzie się w miejscu lub miejscach ustalonych przez Kongres.
§ 3…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz