KONSTYTUCJA USA 1787-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 826
Wyświetleń: 2905
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
 KONSTYTUCJA USA 1787-opracowanie - strona 1  KONSTYTUCJA USA 1787-opracowanie - strona 2  KONSTYTUCJA USA 1787-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

KONSTYTUCJA USA 1787 - ZASADY I SYSTEM WŁADZY
Konstytucja Stanów Zjednoczonych Ameryki - pierwsza na świecie konstytucja, ratyfikowana przez specjalne konwencje w 1787 roku w każdym z 13 stanów. Wchodząc w życie 4 marca 1789, Konstytucja zastąpiła artykuły konfederacji i wieczystej unii, które obowiązywały w latach 1781-1788.
Konstytucja jest najwyższym prawem obowiązującym w Stanach Zjednoczonych. Jest ona najstarszą narodową konstytucją, która nadal obowiązuje. Była wzorem dla wielu innych konstytucji powstających na całym świecie. Siłą konstytucji jest jej prostota i elastyczność. Obecnie z tylko 27 poprawkami służy potrzebom ponad 300 milionom Amerykanów w 50 stanach, które są w wielu kwestiach różne.
Konstytucja Stanów Zjednoczonych Ameryki to pierwsza ustawa zasadnicza świata regulująca podstawy ustroju społeczno - politycznego. Jest ona zarazem sztywna jak i elastyczna. Elastyczność Konstytucji polega na mnogości interpretacji praw w niej zawartych (interpretacji dokonują władze federalne), jej sztywność zaś na ogromnie trudnej, prawie niemożliwej procedurze jej zmienienia (art. 5).
Konstytucja ta wyrosła z oświecenia, wiary w umowę społeczną, oparta na zasadach prawa naturalnego oraz suwerenności ludu. Konstytucja przekształciła USA z konfederacji państw (stanów) w jedno państwo, którego ustrój został oparty na zasadach: federalizmu (maksymalna autonomia stanów w ramach federacji), trójpodziału władz akcentującego ich separację (przy zastosowaniu systemu wzajemnej kontroli i zachowania równowagi), demokratyczne formy rządu (przy ograniczeniu skrajności demokracji) i respektowania praw jednostki przez państwo.
PREAMBUŁA:
Cały tekst preambuły brzmi:
„My, naródStanów Zjednoczonych, w celu tworzenia doskonalszej unii, ugruntowania sprawiedliwości, zapewnienia spokoju wewnętrznego, umożliwienia wspólnej obrony, popierania ogólnego dobra i zagwarantowania wolności dla nas samych i dla naszych potomków, uchwalamy i ustanawiamy niniejszą Konstytucję Stanów Zjednoczonych Ameryki.”
Preambuła wymienia pięć celów, którym ma służyć Konstytucja:
Utworzenie dobrej współpracy pomiędzy stanami Zapewnienie pokoju i sprawiedliwości Obrona przeciw agresji Popieranie ogólnego dobra narodu Zapewnienie wolności jednostki Pozostała część konstytucji składa się z siedmiu artykułów tworzących trzy rodzaje władzy, ustanawiające prawa stanów i władzy federalnej i regulujących poprawki i zatwierdzanie Konstytucji.
WŁADZA USTAWODAWCZA
Artykuł Pierwszy konstytucji wprowadza ustawodawcze ramię rządu - Kongres Stanów Zjednoczonych, w skład którego wchodzą Izba Reprezentantów i Senat. Artykuł ustanawia sposób wyborów członków każdej z izb. Dodatkowo nakreśla procedury legislacyjne i wskazuje władze ustawodawcze. W końcu ustanawia ograniczenia na federalne i stanowe władze ustawodawcze.


(…)


Artykuł Drugi opisuje prezydenturę - sposób wyboru, przysięga, przywileje i obowiązki prezydenta. Wprowadza także urząd wiceprezydenta, który obejmuje urząd po rezygnacji lub ubezwłasnowolnieniu prezydenta. Ustanawia wiceprezydenta przewodniczącym senatu (choć w praktyce wiceprezydent pełni tę funkcję jedynie w niektórych przypadkach). Artykuł podaje także procedurę impeachmentu i usuwania ze stanowisk urzędników państwowych (prezydenta, wiceprezydenta, sekretarza stanu, sędziów i innych).
WŁADZA SĄDOWNICZA
Artykuł Trzeci opisuje wymiar sprawiedliwości, w tym Sąd Najwyższy. Poza Sądem Najwyższym Kongres może ustanawiać sądy niższego szczebla, których sędziowie i wyroki podlegają Sądowi Najwyższemu. Artykuł statuuje ławę przysięgłych, wprowadza pojęcie zdrady i daje Kongresowi prawo (z ograniczeniami) do ustanowienia za nią kary.
WŁADZA I OGRANICZENIA STANÓW
Artykuł Czwarty opisuje powiązania pomiędzy rządem federalnym a stanami i pomiędzy samymi stanami. Na przykład nakazuje pełną współpracę w zakresie sądów, choć pozwala Kongresowi na regulację tej współpracy. Zabrania dyskryminacji obywateli z innych stanów, ustanawia sposób ekstradycji pomiędzy stanami i daje swobodę przemieszczania się i podróży pomiędzy…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz