Historia władzy w Europie

note /search

Absolutyzm - Samodzierżawie

  • Uniwersytet Warszawski
  • Historia władzy w Europie
Pobrań: 336
Wyświetleń: 1967

8. Monarchia absolutna Monarchia absolutna to: skrajny rodzaj monarchii, w której wszystkie dziedziny sprawowania władzy skupione są w ręku monarchy; jest monarchią nieograniczoną, ani przez stany, ani przez papieża, ani przez prawa z...

Demokracja szlachecka-opracowanie

  • Uniwersytet Warszawski
  • Historia władzy w Europie
Pobrań: 756
Wyświetleń: 2520

Demokracja szlachecka i oligarchia magnacka w Polsce. Demokracja szlachecka to system polityczny Rzeczypospolitej, powstał w XV wieku, ale największy rozkwit osiągnał w XVI wieku. Przetrwał do wieku XVIII kiedy to Rosja, Prusy, Austri...

KONSTYTUCJA USA 1787-opracowanie

  • Uniwersytet Warszawski
  • Historia władzy w Europie
Pobrań: 896
Wyświetleń: 3073

KONSTYTUCJA USA 1787 - ZASADY I SYSTEM WŁADZY Konstytucja Stanów Zjednoczonych Ameryki - pierwsza na świecie konstytucja, ratyfikowana przez specjalne konwencje w 1787 roku w każdym z 13 stanów. Wchodząc w życie 4 marca 17...