Urząd pocztowy

Organ a urząd - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Mirosław Wincenciak
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1708

urzędnika; jakakolwiek instytucja np. urząd pocztowy; pewien zestaw kompetencji przydzielonych danemu...

Fikcja doręczenia-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Robert Suwaj
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 455

może być złożone na okres 7 dni w urzędzie pocztowym lub w urzędzie gminy, a adresat jest o tym powiadamiany...

Doreczenia i terminy- pytania

 • Politechnika Warszawska
 • dr Barbara Krupa
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 553

kierując pismo ze stosowną informacją na ul. Klonową. Po 2 tygodniach pismo wróciło z adnotacją Urzędu...

Banki i ich funkcje

 • Uniwersytet Szczeciński
 • prof. zw. dr hab. in_. Hubert Bronk
 • Makroekonomia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 707

, które za pośrednictwem urzędów pocztowych gromadzą wkłady oszczędnościowe drobnych działaczy i następnie je lokują ...

Kazus - terminy odwołanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Barbara Krupa
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 133
Wyświetleń: 945

za granicę i decyzji nie odebrał. Urząd Pocztowy w S. po 2 tygodniach zwrócił Burmistrzowi Gminy w S. decyzję...

Doręczenia w kpa i op-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Robert Suwaj
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 959

fizycznej może być złożone na okres 7 dni w urzędzie pocztowym lub w urzędzie gminy, a adresat...