Kazus - terminy odwołanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 133
Wyświetleń: 945
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kazus - terminy odwołanie - strona 1

Fragment notatki:

Przykłady na moment od którego należy liczyć termin na wniesienie środków prawnych
Przykład
Panowie A i B są współwłaścicielami nieruchomości i wnieśli o wydanie pozwolenia na budowę na tej nieruchomości dwóch domów jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej i garażu dwustanowiskowego. W dniu 12.02.09 r. otrzymali decyzję starosty pozwalającą na budowę dwóch domów jednorodzinnych i odmawiającą pozwolenia na budowę garażu. Powyższą decyzję otrzymał również Pan Z będący właścicielem sąsiedniej nieruchomości. Panowie A i B w dniu 25.02.09 r. wnieśli za pośrednictwem starosty do wojewody odwołanie od powyższej decyzji wnosząc o jej uchylenie w całości i wydanie pozwolenia według ich wniosku. Panowie A, B i Z otrzymali w dniu 9.03.09 r. zawiadomienie starosty, że zostało złożone odwołanie od jego decyzji z dnia 12.02.09 r. i że przekazał je do wojewody. Wojewoda w dniu 16.04.09 r. wydał decyzje o utrzymaniu w mocy decyzji starosty z dnia 10.02.09 r. Powyższą decyzję wysłano w dniu 20.04.09 r. wszystkim stronom postępowania. Panowie A i B otrzymali ją w dniu 23.04.09 r. Pan Z decyzji nie odebrał, gdyż w dniu 10.03.09 r. wyjechał za granicę i wrócił 25.05.09 r. nie informując o swoim wyjeździe wojewody prowadzącego wyżej opisane postępowanie. Wojewoda uznał swoją decyzję z dnia 16.04.09 r. za doręczoną Panu Z z dniem 11.05.09 r., wobec faktu, że wróciła nie odebrana mimo dwukrotnego awizowania.
Na podstawie wyżej zarysowanego stanu faktycznego ustal:
Jaki środek prawny przysługuje Panu Z po powrocie do kraju w dniu 25.05.09 r. ?
Przykład
Pan A wniósł do Burmistrza Gminy w S. podanie o wydanie pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości alkoholu do 4,5%. Wobec przedłużającej się bezczynności organu I instancji, pełnomocnik pana A wezwał Burmistrza Gminy w S. do wydania decyzji w terminie 14 dni, a po ich upływie złożył zażalenie na bezczynność organu do Samorządowego Kolegium Odwoławczego (SKO) w K. W odpowiedzi SKO w K. wydało postanowienie nakazujące Burmistrzowi Gminy w S. rozpatrzenie sprawy w terminie 2 tygodni. Burmistrz wydał decyzję odmowną, którą skierował do pana A. Tymczasem pan A wyjechał na miesiąc za granicę i decyzji nie odebrał. Urząd Pocztowy w S. po 2 tygodniach zwrócił Burmistrzowi Gminy w S. decyzję z adnotacją, że adresata nie ma w domu. Burmistrz uznał decyzję za doręczoną z dniem 15.05.09 r.
Na podstawie wyżej zarysowanego stanu faktycznego ustal:
Jakie środki prawne przysługują panu A po powrocie do kraju w dniu 28.05.09 r.?
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz