Stan klęski żywiołowej

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 735
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Stan klęski żywiołowej - strona 1 Stan klęski żywiołowej - strona 2

Fragment notatki:

Stan klęski żywiołowej Zgodnie z Konstytucją stanem nadzwyczajnym może być m.in. stan klęski żywiołowej. To ostatnie rozwiązanie jednak na czas nie dłuższy niż 30 dni, może zostać zastosowane także w celu zapobieżenia skutkom katastrof naturalnych lub awarii technicznych noszących znamiona klęski żywiołowej. Klęska żywiołowa zgodnie z ustawą z 2002r o stanie klęski żywiołowej to: Katastrofa naturalna- zdarzenie związane z działaniem sił natury np. wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, osuwiska ziemi, choroby zakaźne i inne Awaria techniczna-gwałtowne, nieprzewidziane uszkodzenie lub zniszczenie obiektu budowlanego, urządzenia technicznego ↓ ↓ Wprowadzenie stanu klęski żywiołowej: Rada Ministrów wprowadza w drodze rozporządzenia Na czas niezbędny (maks. 30 dni)- nie dłuższy niż 30 dni Przedłużenie terminu tych 30 dni wymaga zgodny Sejmu Kierowanie działaniami mającymi na celu zapobieżenie skutkom tak ogłoszonej klęski żywiołowej lub usunięcia jej skutku: Wójt/ burmistrz/ prezydent miasta Starosta Wojewoda Minister wł. ds. wewnętrznych i administracji(wyjątkowo inny minister) Pozostałe sytuacje - odpowiednie zespoły zarządzania kryzysowego Można wprowadzić ograniczenia praw i wolności na terenach objętych stanem klęski żywiołowej -w granicach tego rozporządzenia : Nakaz/ zakaz danego rodzaju działalności gospodarczej Reglamentacja Obowiązkowe badania, szczepienia itp. Obowiązek stosowania środków ochrony roślin Przymusowe rozbiórki i wyburzenia Nakaz/ zakaz przebywania w danym miejscu lub nakaz ewakuacji Możliwość korzystania z cudzych rzeczy bez zgody uprawnionego Nakaz świadczeń rzeczowych i osobistych Ograniczenia praw i wolności mogą polegać min na: Udzielanie pierwszej pomocy w razie nieszczęśliwego wypadku Czynny udział w działaniach ratowniczych Korzystanie z nieruchomości w określony sposób Pełnienie wart Zabezpieczenie źródeł wody pitnej i żywności i udostępnianie poszkodowanym Zabezpieczenie zagrożonych zwierząt i roślin Wprowadza je stosownie do potrzeb wójt/burmistrz/prezydent, starosta lub wojewoda Aktem indywidualnym lub generalnym Są natychmiast wykonalne z chwilą głoszenia lub doręczenia Jeśli są decyzjami administracyjnymi to czas odwołania wynosi 3 dni (od decyzji wójta i starosty do wojewody, który ma 7 dni na rozpatrzenie) ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz