Skutki wprowadzenia stanu klęski żywiołowej - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 546
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Skutki wprowadzenia stanu klęski żywiołowej - omówienie - strona 1

Fragment notatki:

Skutki wprowadzenia stanu klęski żywiołowej
zmiany w zasadach działania organów władzy publicznej
kierownictwo działaniami mającymi zapobieżenie lub usunięcie skutków klęski żywiołowej sprawują odpowiednie orany administracji lokalnej: wójt, burmistrz, prezydent miasta, starosta, wojewoda
jeżeli stan klęski wprowadzono na obszarze więcej niż jednego województwa - kierownictwo to należy do ministra właściwego ds. wewnętrznych
organ kierujący ma prawo wydawać polecenia organom administracji niższego szczebla oraz innym publicznym jednostkom organizacyjny,
do dyspozycji wojewody lub ministra mogą zostać w miarę konieczności przekazane pododdziały lub oddziały sił zbrojnych
ograniczenia wolności i praw jednostki (konstytucyjne)
ograniczenie wolności działalności gospodarczej
ograniczenie wolności osobistej
ograniczenie nienaruszalności mieszkania
ograniczenie wolności przemieszczania się i pobytu na terytorium RP
ograniczenie prawa do strajku, prawa własności
ograniczenie prawa wolności pracy
ograniczenie prawa do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy
ograniczenia wolności i praw jednostki (ustawa o stanie klęski żywiołowej)
ewakuacja, strefy zamknięte, przymusowe rozbiórki i wyburzenia, wykorzystanie bez zgody właściciela nieruchomości lub rzeczy ruchomych, zmiana organizacji i czasu pracy, zakaz strajków, obowiązek świadczeń osobistych (czynny udział w działaniu ratowniczym, pełnienie wart), ograniczenia w transporcie, w usługach pocztowych
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz