Zakres ograniczeń praw jednostki w okresie stanów nadzwyczajnych-opracowanie

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 476
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zakres ograniczeń praw jednostki w okresie stanów nadzwyczajnych-opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

Zakres ograniczeń praw jednostki w okresie stanów nadzwyczajnych.
W czasie stanu wojennego ograniczenie praw i wolności człowieka nie może przyierać charakteru dyskryminacji, a więc nie może yć wyłącznie z powodu rasy, płci , języka, wyznania lu jego raku, pochodzenia społecznego, urodzenia oraz majątku. Tak jak w stanie wyjątkowym
W stanie klęski żywiołowej nie ma również podstaw do y ingerować w prawa i wolności oywateli, zwłaszcza te o charakterze politycznym .toteż art.233 ust. 3 enumeruje te prawa i wolności , które ustawa może ograniczyć w stanie klęski żywiołowej: nienaruszalność mieszkania, wolność działalności gospodarczej, wolność osoista, wolność poruszania się i po ytu na terytorium RP, prawo do strajku, wolności pracy, prawo własności, prawo do wypoczynku.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz