Zapłata weksla i zwrotne poszukiwanie - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 665
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zapłata weksla i zwrotne poszukiwanie - wykład - strona 1

Fragment notatki:

Zapłata weksla i zwrotne poszukiwanie
9Jeżeli trasat dokona zapłaty na rzecz legitymowanego formalnie posiadacza weksla, może żądać wydania weksla pokwitowanego przez posiadacza. Posiadacz nie może odmówić przyjęcia zapłaty częściowej. W razie zapłaty częściowej trasat może żądać umieszczenia odpowiedniej wzmianki na wekslu i osobnego pokwitowania. Z chwilą zapłaty weksla wygasają wszystkie wierzytelności wobec indosantów i wystawcy weksla. Możliwe jest jednak, że legitymowany posiadacz weksla będzie żądał zapłaty od innych niż akceptant osób podpisanych na wekslu. Posiadacz weksla może wykonywać zwrotne poszukiwanie, czyli regres przeciw indosantom, wystawcy lub innym dłużnikom wekslowym. Materialnymi przesłankami zwrotnego poszukiwania są całkowita lub częściowa odmowa zapłaty przez trasata w terminie płatności lub całkowita lub częściowa odmowa dokonania akceptu nawet jeszcze przed terminem płatności. Ponadto regres jest możliwy, jeżeli wskutek ogłoszenia upadłości zmniejsza się wiarygodność trasata lub wystawcy weksla niepodlegającego akceptowi. Formalną przesłanką zwrotnego poszukiwania jest dokonanie protestu. Protest jest urzędowym aktem stwierdzającym odmowę zapłaty lub akceptu, czyli okoliczności istotnych dla dochodzenia praw z weksla. Protest sporządza notariusz. W przypadku odmowy zapłaty protest może sporządzić również urząd pocztowy. Jeżeli weksel zawiera klauzulę „bez protestu”, „bez kosztów”, odpada konieczność dokonania protestu jako formalnej przesłanki zwrotnego poszukiwania. Posiadacz weksla powinien o nieprzyjęciu lub o niezapłaceniu zawiadomić swojego indosanta i wystawcę w ciągu czterech dni, następujących po dniu protestu, a w przypadku zastrzeżenia „bez kosztów” - po dniu przedstawienia. Każdy indosant powinien w ciągu dwóch dni, następujących po dniu, w którym otrzymał zawiadomienie, podać do wiadomości swojego poprzednika otrzymane zawiadomienia, wskazując nazwiska i adresy tych, którzy dokonali zawiadomień poprzednich, i tak kolejno aż do wystawcy. Posiadacz weksla może żądać od zobowiązanego zwrotnie sumy regresowej (art. 48 pr.weksl.).
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz