Weksle

Nasza ocena:

3
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1127
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Weksle - strona 1 Weksle - strona 2 Weksle - strona 3

Fragment notatki:

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego - II semestr roku akademickiego 2009/2010
Pojęcie i funkcje papierów wartościowych; pojęcie i źródła prawa papierów wartościowych
PAPIER WARTOŚCIOWY → jt dokumentem, kt. inkorporuje określone cywilne prawa majątkowe z takim skutkiem, że wykonywanie tego prawa nie jt możliwe bez posiadania tego dokumentu.
Dwa elementy papieru wartościowego:
prawo inkorporowane
nośnik prawa, kt. jt dokument
Istota papieru wartościowego Zachodzi ścisły związek pomiędzy dokumentem a inkorporowanym w nim prawie. Związek ściślejszy niż w przypadku zwykłych dokumentów legitymacyjnych, kt. jedynie podkreślają uprawnienie lub sytuację prawną relewantną. Papier wartościowy jt konieczną przesłanką wykonywania inkorporowanego prawa. Z jego posiadaniem wiąże się legitymacja formalna, tj. domniemanie, że posiadacz papieru wartościowego jt rzeczywiście materialnie uprawnionym.
ŹRÓDŁA PRAWA
Przepisy KC art. 9211- 92116; poszczególne rodzaje papierów wartościowych regulowane są w drodze odrębnych aktów prawnych, prawo wekslowe, prawo czekowe, dekret o umarzaniu dokumentów, ustawa o obrocie instrumentami finansowymi, prawo bankowe, ustawa - listy zastawne, ustawa o bankach hipotecznych, ustawa o funduszach inwestycyjnych FUNKCJE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
legitymacyjna → jt wspólna dla wszystkich papierów wartościowych, wynika z ich istoty;
obiegowa → prawa wartościowe sensu stricte (na zlecenie i na okaziciela) zgodnie z zasadą prawo idzie za dokumentem. Obieg prawa jt bezpieczniejszy; z przeniesieniem dokumentu związana jt legitymacja formalna;
kredytowa → papiery wartościowe wierzycielskie; wystawienie papieru wartościowego może być sposobem na uzyskanie kredytu kupieckiego, wówczas zamiast zapłacić za towar mogą wystawi weksel;
gwarancyjna → stanowią gwarancję wykonania zobowiązania; weksel własny in blanco może być wystawiony celem uzyskania kredytu lub pożyczki. Między stronami powstaje stosunek prawny, który gwarantuje wykonanie zobowiązania. Korzyść ze stosowaniem tego zabezpieczenia powoduje, że uzyskanie tytułu wykonawczego jt prostsze. płatnicza → dotyczy czeków oraz weksli indosowanych; może w efekcie prowadzić do zapłaty za pomocą środków pieniężnych.
Rodzaje papierów wartościowych
RODZAJE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
ze względu na charakter inkorporowanych praw
papiery wartościowe wierzycielskie - to te, kt. inkorporują wierzytelności (pieniężne, niepieniężne, hybrydalne, konwertowalne, inkorporujące świadczenie zamienne); ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz