Urban VIII

note /search

RZEŹBA RZYMSKA W. XVII

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Pobrań: 497
Wyświetleń: 1519

, malarz, nauczycielem ojciec-rzeźbiarz, protektorzy: Paweł V, Urban VIII, działał głównie w Rzymie...

ARCHITEKTURA BERNINIEGO

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Historia nowożytna
Pobrań: 532
Wyświetleń: 2002

, nauczycielem ojciec-rzeźbiarz, protektorzy: Paweł V, Urban VIII, twórczość Berniniego cechuje dążenie...

Nowożytność

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Historia nowożytna
Pobrań: 609
Wyświetleń: 2555

i papieży: Urbana VIII, Aleksandra VII i Klemensa IX. - siedem obrazów o treści zaczerpniętej ze Starego...

Drukarstwo europejskie w XVII w

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia książki polskiej
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1372

na Wschodzie i w Ameryce. czołową placówką tej instytucji stała się drukarnia założona przez Urbana VIII w 1626...

Literatura staropolska - materiały

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Literatura Staropolska
Pobrań: 1127
Wyświetleń: 6986

1. Awans Zachodu w XIV=XVI stuleciu. Omów powody, dla których w tym okresie Europejczycy zdominowali świat. Odrodzenie to czas wielkiego "awansu Zachodu", jak to określił Jean Delumeau. Kultura europejska zdystansowała wszystkie inne sobie współczesne. Europa podniosła swój model na inne...

Historia kondyfikacji

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Prawo Katolickich Kościołów Wschodnich
Pobrań: 35
Wyświetleń: 812

papie¿e powo³ywali komisje do za³atwiania okreœlonych spraw Koœcio³a wschodniego. I tak np. Urban VIII...