Nowożytność

Nasza ocena:

5
Pobrań: 595
Wyświetleń: 2548
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Nowożytność - strona 1 Nowożytność - strona 2 Nowożytność - strona 3

Fragment notatki:


MALARSTWO FRANCUSKIE W. XVII: GŁÓWNI TWÓRCY. W malarstwie silniej niż w architekturze nawiązywano do sztuki włoskiej. Studia we Włoszech były dla każdego malarza oczywistym obowiązkiem. Simon Vouet (1590-1649)
Pierwszy malarz nadworny Ludwika XIII od 1627, italianista, nawiązanie do stylu Carrachich, wpływy koloryzmu weneckiego,  Caravaggia , w późniejszym okresie Guida Reniego sceny mitologiczne, alegoryczne, religijne
- Parnas, Budapeszt
- Ofiarowanie Dzieciątka Jezus w świątyni, Luwr
Bracia Antoine (1588-1648) Louis (1593-1648) Mathieu (1607-1677) Le Nain Przedstawiciele malarstwa realistycznego, portreciści, życie klas najbiedniejszych, wnętrza półciemnych, nędznych chat chłopskich, szary, przejrzysty koloryt, spokój i prostota odtwarzanych postaci wieśniaków, sceny wielofigurowe, poważne, proste, niemal nieruchome sceny rodzinne czy wiejskie pełne godności, mają one cechy pozbawionych narracji portretów zbiorowych, obrazy o tematyce wiejskiej mają bardzo ograniczoną gamę kolorystyczną, opartą o brązy, szarości i błękity
- 8 urzędników miejskich na zlecenie Paryża 1632
- sklepienie kaplicy St-Germain-des-Prés ze sceną Zstąpienia Ducha Świętego - Mathieu Le Nain
- portret kard. Mazarina - Mathieu Le Nain
Jacques Callot (1592-1635)
Grafik, rysownik, akwaforty, sceny rodzajowe, historyczne, religijne, widoki miasta, portrety, karykatury, postacie z  commedia dell'arte , typy ludowe (żebracy, Cyganie), ilustracje książkowe, grafiki charakteryzują się wysokim poziomem, zarówno od strony artystycznej, jak i technicznej, często stosował mocne efekty światłocieniowe i dynamizm, wykazywał wnikliwą obserwację człowieka oraz umiejętność komponowania scen wielopostaciowych.
- Cykl graficzny Gobbi,
- Cykl graficzny Pantalone, 
- Kuszenia św. Antoniego (dwie wersje)
- Zdobycia Bredy 1625
- Zdobycia La Rochelle 1629 - dwa cykle Nieszczęścia wojny (Miseres de la guerre) z 1632 i 1633
- Karol III, książę Lotaryngii
Nicolas Poussin (1594-1665)
Przedstawiciel nurtu klasycznego, działał gł. w Rzymie, 1640-42 pierwszy malarz królewski w Paryżu, kierował pracami dekoracyjnymi w Luwrze, epizody z ST i NT, z życia świętych, mitologia antyczna i wywodzące się z niej alegorie, z uwzględnieniem w tle krajobrazu, ton powściągliwego klasycyzmu, w opozycji do baroku, mistrz rysunku i kompozycji, wartości plastyczne nad kolorystycznymi, zwany „Mantegną XVII wieku” - podobna atmosfera, umiłowanie antyku, klasycyzm, rysunek, plastyka; krajobrazy komponowane, heroizowane, opierając się pod względem formalnym na naturze czerpane z niej elementy upraszczał, syntetyzował, heroizował dociągając do jednego zasadniczego tonu wszystkie elementy obrazu, wpływ antyku, wpływ malarstwa włoskiego renesansu (elementy statyczne, twórczość Rafaela), patos, koturnowość, spokój, wzniosłość, rygor, statyka, racjonalizm, skończona forma plastyczna, poszukiwał piękna idealnego, ale przeciwny był wiernemu odtwarzaniu natury; tworzył raczej jej uporządkowany, racjonalny obraz. Jego dzieła charakteryzowały umiar, prostota, czytelna kompozycja i wyważenie, a nawet racjonalizm i chłód,

(…)

…, cechuje go dążenie do przepychu i monumentalizmu, realizowane paletą miedzianych i ciemnobłękitnych, przyszarzałych odcieni.
- serie: Żywioły, Pory roku, Historia Ludwika XIV, Historia Aleksandra Wielkiego, Królewskie pałace - według jego koncepcji powstały Galeria Zwierciadlana, salony Wojny i Pokoju oraz Schody Ambasadorów w Wersalu
- ozdobił Galerię Apollina w Luwrze i Galerię Herkulesa w Hotelu Lambert
- dekorował również pałace w Sceaux i w Marly-le-Roi
- dekoracja zamku Vaux le Vicomte dla Fouqueta
- dekoracja zamku Sceaux dla Colberta
- dekoracja Galerii Herkulesa w Hotelu Lambert
- dekoracja Galerii Apollina w Luwrze - dekoracja sklepienia Galerii Zwierciadlanej - malowidła i stiuki; dzieje panowania Ludwika XIV do pokoju zawartego w 1678 w Nijmegen, apoteoza Króla Słońce - panegiryk
… efekty świetlne, stonowany, wytworny koloryt, tworzył głównie dla przedstawicieli rzymskiej arystokracji i papieży: Urbana VIII, Aleksandra VII i Klemensa IX. - siedem obrazów o treści zaczerpniętej ze Starego i Nowego Testamentu, przeznaczonych do nowej siedziby królewskiej - Pałacu Buen Retiro w Madrycie dla król hiszpański zamówił u niego.
- szkicownik Liber veritatis
- Wylądowanie Królowej Saby
- Wylądowanie Kleopatry w Tarsos
- Oddanie Chryzeidy jej ojcu przez Odyseusza
Charles Le Brun (1619-90)
Malarz, rzeźbiarz, architekt, dekorator i organizator życia artystycznego na dworze Ludwika XIV, od 1638 malarz nadworny w Fontainebleau,  1664 mianowany pierwszym malarzem królewskim Ludwika XIV, a w 1663 generalnym kustoszem królewskich zbiorów sztukiPietro da Cortony, wpływ Rafaela, Guido Romano…

- Złożenie do grobu 1655-57
- Burza 1648
- Historia Fokiona 1648
- Pejzaż z wielką drogą rzymską 1648
- Ustanowienie Eucharystii, Luwr - koturnowy patos
- Apollin i Dafne
Claude Gellee zw. Lorrain (bo z Lotaryngii) 1600-80
Malarz, rysownik, rytownik, pejzażysta,  pejzaże ze scenami pasterskimi oraz widoki fantastycznych portów ożywione drobnym sztafażem (scenki mitologiczne, biblijne i rodzajowe…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz