Uniwersalizm - strona 40

Ćwiczenia - artykuł o konsolidacji

  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
  • dr hab. Oskar Kowalewski
  • Bankowość
Pobrań: 21
Wyświetleń: 434

holdingów finansowych o szerokim zakresie us∏ug, co jest wyrazem dà˝enia do ich uniwersalizmu. Konsolidacja...

Religia w Socjologii

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • dr Jadwiga Sobol
  • Socjologia
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1351

Od Durkheima zainteresowanie religią. Relig. Postać kulturotwórcza? W różnych społeczeństwach ( w zależności od poziomu kultury) pojawiały się religie, ale bardzo różne, czasem sprzeczne lub wykluczające się. Porównywanie tych religii prowadzi do wniosku, że nie można ich wyjaśnić. Niezależnie ...

System w ujęciu socjologicznym

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • dr Jadwiga Sobol
  • Socjologia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 721

, które musi rozwiązać aktor: afektywne zaangażowanie - afektywna neutralność; aspektowość - całościowość; uniwersalizm...

Zarys myśli politycznej - wykłady

  • Uniwersytet Łódzki
  • prof. nadzw. dr hab. Tomasz Tulejski
  • Zarys myśli politycznej
Pobrań: 1120
Wyświetleń: 2065

WYKŁAD 1 Decydujące znaczenie dla tak intensywnego rozwoju filozofii politycznej miała niewątpliwie różnorodność ustrojowa starożytnej Hellady. Różnorodność ta pozwoliła Grekom na sklasyfikowanie i opisanie większości do dziś istniejących form sprawowania rządów: demokracja - Ateny oligarchia - K...

Miëdzynarodowe stosunki kulturowe- skrypt

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • dr hab. Radosław Damian Zenderowski
  • Międzynarodowe Stosunki Kulturowe
Pobrań: 770
Wyświetleń: 2583

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI KULTURALNE Radosław Zenderowski MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI KULTURALNE Skrypt do wykładu (wersja robocza 4.4.2008) Katowice 2008 Spis treści Wstęp 1. Współczesny świat i uwarunkowania współpracy kulturalnej 1.1. Uwarunkowania bezpośrednie 1.1.1. Główni wytwórcy inf...

Socjologia skrypt

  • Uniwersytet Wrocławski
  • dr Jadwiga Sobol
  • Socjologia
Pobrań: 273
Wyświetleń: 889

abstrakcyjne, stworzone po to by jednostki podporządkowywały się  uniwersalizm – jednostki nie są identyczne...