Uniformizacja - strona 7

PRZYGOTOWANIE ESEJU - KULTURY

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Elżbieta Orłowska
Pobrań: 49
Wyświetleń: 945

tożsamość i szuka dziś swoich korzeni, sprzeciwiając się uniformizacji kulturowej. DOBIESŁĄW JĘDRZEJCZYK...

Wykład - globalistyka

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Marcin Gawrycki
 • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 56
Wyświetleń: 749

WTO Przepływ know- how Uniformizacja wartości kulturowych Poziom rozwoju społ. umożliwiający...

Wykład - Forma i typ państwa

 • Uniwersytet Warszawski
 • mgr Otto
 • Nauka o państwie
Pobrań: 322
Wyświetleń: 826

się daleko posuniętą uniformizacją stosunków społeczno-ekonomicznych i stosunków politycznych oraz reglamentacją...

Sekta - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Jarosław Matwiejuk
 • Prawo wyznaniowe
Pobrań: 35
Wyświetleń: 882

wszystkim uczestnikom ruchu zasad zarządzania. Uniformizacja (ujednolicenie) stroju, języka, stylu życia członków itp...

Wykład z socjologii - globalizacja

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr inż. Maria Siwek
 • Socjologia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 812

tego rodzaju zmian staje się postępująca uniformizacja świata. Kapitalistyczny rynek ekonomiczny...

Maria Janion - twórczość

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Elżbieta Pożoga
 • Historia kultury
Pobrań: 119
Wyświetleń: 700

w stuleciu uniformizacji. Odrębność stanowiąca wyzwanie tłumu przejawiała się w sposobie zachowania, w pozie...

Metody badań społecznych wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Aleksander Lipski
 • Socjologia i metody badań socjologicznych
Pobrań: 1379
Wyświetleń: 4676

charakterystycznym dla uniformizacji świata jako następstwa procesów globalizacji. ile przekonanie, że wszyscy ludzie...

Socjologia - wiadomości ogólne

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Ewa Cierniak-Szóstak
 • Socjologia
Pobrań: 525
Wyświetleń: 1484

tej samej sytuacji w ramach jednej przestrzeni (naśladownictwo; uniformizacja zachowań) publiczność...

Medioznawstwo I semestr

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Rafał Maciąg
 • Medioznawstwo
Pobrań: 875
Wyświetleń: 2639

(większej, ale droższej). „konkurencja o jedno źródło dochodu skutkuje naśladowniczą uniformizacją” Jeremy...

Montesquieu- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia myśli politycznej
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1330

(także, jak widzieliśmy, demokracja powinna okceptować cen­zusy). Uniformizacja społeczeństwa jest właściwa potępianej...