Uniformizacja - strona 2

Globalizacja kultury - wykład

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr inż. Maria Siwek
 • Socjologia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 777

ludzkość. Pierwsi postrzegali postępującą uniformizację kultury jako zwycięstwo cywilizacji, drudzy...

Ruchy społeczne - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • Socjologiczne podsatwy edukacji
Pobrań: 42
Wyświetleń: 2352

, co prowadzi do uniformizacji świata i odzwierciedla się w pojawieniu się więzi społecznych, solidarności...

Wizje globalizacji - socjologia

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr inż. Maria Siwek
 • Socjologia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 854

niż opisowe. Jest wyrazem sprzeciwu wobec odmiennych realiów uniformizacji kultury. W wersji hierarchicznej...

Kultura masowa - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. inż. Michał Mrozowski
 • Teorie komunikowania społecznego
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1575

intelektualnych sfer. . D)PODSTAWOWE KRYTERIA : -UNIFORMIZACJA, czyli pozbywanie natury ludzkiej jej różnorodności...

Uniwersalia kulturowe - wykład

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr inż. Maria Siwek
 • Socjologia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 798

, że naturalna, wynikająca z wewnątrzspołecznych powodów uniformizacja kultur występuje w zupełnie minimalnym...

Typ państwa- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. Sulowski
 • Wstęp do nauk o państwie i polityce
Pobrań: 336
Wyświetleń: 1330

. Charakteryzowały się uniformizacją stosunków społeczno-ekonomicznych i politycznych, daleko idącą likwidacją...

Typy państw- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. Sulowski
 • Wstęp do nauk o państwie i polityce
Pobrań: 56
Wyświetleń: 651

. Charakteryzowały się uniformizacją stosunków społeczno-ekonomicznych i politycznych, daleko idącą likwidacją...

Prasa powojenna w Polsce- Prasa w okresie PRL

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Rafał Artur Habielski
 • Historia mediów i dziennikarstwa
Pobrań: 371
Wyświetleń: 1512

do gotowości i różnych działań.  Uniformizacja treści.  Monopol PAPu:  Filtrował informacje wg zaleceń...