Uniformizacja - strona 3

Prasa w PRL-opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Rafał Artur Habielski
 • Historia mediów i dziennikarstwa
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1162

i różnych działań. Uniformizacja treści: Monopol PAPu: Filtrował informacje wg zaleceń politycznych...

Pachomiusz - życie i dzieła

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr inż. Jerzy Duda
 • Patrologia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 700

artykułach ujmuje ona porządek życia codziennego mnicha. Podstawową jej zasadą była uniformizacja stylu życia...

Prawo jako reguła kulturowa

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr inż. Maria Siwek
 • Socjologia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 700

, ale póki co bardzo wyraźnej, uniformizacji zbiorowości. Zaspokaja więc równocześnie dość powszechnie wśród...

Katastrofizm - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr T. Bocheński
 • XXlecie międzywojenne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1295

, uniformizacja). Nienasycenie - zawarta jest tutaj wizja znakomicie zdyscyplinowanego państwa chińskich...

Władza a wpływ społeczny

 • Uniwersytet Warszawski
 • Socjologia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 420

społecznego: 1) Wpływ społ. traktuje się jako stosunki międzyjednostkowe, które prowadzą do uniformizacji...

Leninizm - omówienie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Janusz Justyński
 • Historia doktryn polityczno-prawnych
Pobrań: 147
Wyświetleń: 938

fabryką z równą pracą i płacą” skrajna uniformizacja i uniwersalizacja skrajne odrzucenie: indywidualizmu...