Leninizm, stalinizm i tzw."socjalizm realny"

Nasza ocena:

5
Pobrań: 406
Wyświetleń: 1617
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Leninizm, stalinizm i tzw. Leninizm, stalinizm i tzw. Leninizm, stalinizm i tzw.

Fragment notatki:

LENINIZM, STALINIZM I TZW. „SOCJALIZM REALNY” Włodzimierz Ilicz Lenin (1870-1924) Imperializm jako najwyższe stadium kapitalizmu; kapitalizm wolnokonkurencyjny - monopolistyczny - państwowy (wyższa forma) - funkcja ekonomiczna państwa sprzęga się bezpośrednio z jego polityką zagraniczną
Stałą cechą gospodarki kapitalistycznej koncentracja kapitału; przedsiębiorstwa kapitalistyczne rozrastają się i w końcu dzielą strefy wpływów na rynku światowym, a polityka zagraniczna ich państw zmierza do utrwalenia ich wpływów, stąd wojny imperialne - nie znikną aż zostanie unicestwiony kapitalizm
Możliwe jest przeprowadzenie rewolucji w kraju, który stanowi „najsłabsze ogniwo imperializm”, który zmęczony jest wojną, w którym ponadto klasa robotnicza zdobywa poparcie warstw pośrednich
Ograniczenie się do samej koncepcji zniszczenia państwa kapitalistycznego; konstrukcja awangardowej roli partii komunistycznej i jej przywódców, negowanie celowości wykorzystania mechanizmu demokracji burżuazyjnej dla kształtowania demokracji nowego typu
Masowa partia robotnicza swym oddziaływaniem obejmie większość społeczeństwa; rewolucja musi być przygotowana przez partię awangardową, świadomą mechanizmów rządzących społeczeństwem i rewolucją oraz celów walki
Partia musi być też świadoma głębi przeobrażeń nieodzownych w przekształceniu społeczeństwa, wymagają one także przebudowy świadomości oraz wprowadzenia w okresie przejściowym dyktatury proletariatu aby złamać opór wyzyskiwaczy
Odrzucenie całego niemal dorobku myśli konstytucyjnej i demokratycznej; parlament - forum „do gadania”; jego funkcję przejmą rady delegatów robotniczych, żołnierskich i chłopskich, kierowane przez partię komunistyczną, jedyną
W miarę tworzenia społeczeństwa bezklasowego redukowane będą funkcje władcze państwa; ludzie przywykną do przestrzegania elementarnych reguł współżycia bez specjalnego aparatu do przymuszania - państwa; ale tymczasem „ewidencja i kontrola”; społeczeństwo będzie jedną wielką fabryką z równą pracą i płacą
Podsumowanie: skrajna uniformizacja i uniwersalizacja; odrzucenie indywidualizmu, praw i wolności jednostki
Jednostka będzie „kierowana” za pomocą aparatu wychowawczego, propagandowego i represyjnego Józef Stalin (1879-1953) Po rewolucji przeciwnik może przenikać do umysłów ludzkich - konieczne ciągłe czujność, walka i unicestwienie wroga klasowego; walka nasila się w miarę zbliżania do ustroju socjalistycznego - konieczne intensyfikowanie propagandy i represji
Całkowite upaństwowienie środków produkcji; chłopów wysiedlano na Syberię albo organizowano w kołchozy/sowchozy
Struktury partyjne sprawowały totalną kontrolę nad wszystkimi organami władzy i administracji państwowej


(…)

…. centralizmu demokratycznego - stanowił doktrynalną i strukturalną podstawę dla rządów wąskiej elity partyjnej z biurem politycznym oraz przywódcą na czele - narzucały kierunek działania partii i państwa
Gigantycznie rozbudowany system tajnych służb bezpieczeństwa, sądów, milicji i wojska
System monopartyjny, przez całe życie jednostka w zasięgu oddziaływania tego samego aparatu politycznego; obejmował…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz