Umowa przedwstępna - strona 6

Prawa zobowiązaniowe

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • dr Katarzyna Gajda
 • Prawo cywilne
Pobrań: 154
Wyświetleń: 2352

może skutecznie żądać od dostawcy odszkodowania? (zob. art. 471 i 475 k.c.) Umowa przedwstępna Jest to instytucja...

Skutki niedochowania formy szczególnej

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Maciej Orkusz
 • Prawo cywilne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 609

zawarły nieformalną umowę przedwstępną, w której zobowiązały się do zawarcia w przyszłości innej umowy...

Pojęcie i typologia umów

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Tomasz Demendecki
 • Prawo cywilne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1022

wykorzystywanymi często przy zawieraniu umów są równieŜ: umowa przedwstępna i wzorce umowne. Zawarcie umowy...

Prawo cywilne - zobowiązania

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Pobrań: 210
Wyświetleń: 2653

, to wówczas nieważność tej części pociąga za sobą nieważność całej umowy. UMOWA PRZEDWSTĘPNA Często występuje...

Elementy prawa cywilnego

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Prawo cywilne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1204

może być poprzedzone zawarciem tzw. umowy przedwstępnej. Umowa przedwstępna jest to umowa, która określa istotne...

Cykl Życia produktu - fazy

 • Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie
 • dr Jolanta Stanienda
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 91
Wyświetleń: 2072

klienta z podpisania umowy przedwstępnej na rzecz naszej oferty Modyfikacja produktu strategia poprawy...

Umowa o pracę

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo pracy
Pobrań: 70
Wyświetleń: 749

, jeśli tak się stanie, to postanowienie jest nieważne. SN dopuścił umowy przedwstępne pracy, ale zastrzegł...