Umowa o pracę

Nasza ocena:

3
Pobrań: 91
Wyświetleń: 896
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Umowa o pracę - strona 1 Umowa o pracę - strona 2 Umowa o pracę - strona 3

Fragment notatki:

Umowa o pracę Forma i treść umowy o pracę Art. 29. k.p. [fragment] § 1. Umowa o pracę określa strony umowy, rodzaj umowy, datę jej zawarcia oraz warunki pracy i płacy, w szczególności: 1) rodzaj pracy, 2) miejsce wykonywania pracy, 3) wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi pracy, ze wskazaniem składników wynagrodzenia, 4) wymiar czasu pracy, 5) termin rozpoczęcia pracy. § 2. Umowę o pracę zawiera się na piśmie. Jeżeli umowa o pracę nie została zawarta z zachowaniem formy pisemnej, pracodawca powinien, najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy przez pracownika, potwierdzić pracownikowi na piśmie ustalenia co do stron umowy, rodzaju umowy oraz jej warunków. Sposoby zawarcia umowy o pracę :
Poprzez ofertę (zgodnie z k.c.) - oferta musi opisywać min. rodzaj pracy. Poprzez negocjacje (zgodnie z k.c.) - umowa będzie zawarta jeśli strony ustalą wszystkie elementy, które uczyniły przedmiotem negocjacji (może być nawet szerszy katalog niż w art. 29). Forma: Przepis wymaga, żeby umowa była zawarta na piśmie ( nie jest to pod sankcją nieważności - nie ma zastrzeżenia w przepisie) - jest możliwość ustnego zawarcia umowy , ale najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy musi potwierdzić umowę na piśmie . Jeśli terminu nie dopełni to jest to wykroczenie przeciwko prawom pracownika zagrożone grzywną . Do zawarcia umowy wymaga się stron i zgodnych oświadczeń woli - w sposób wyraźny(ustnie, na piśmie) ale także w sposób dorozumiany (pracownik przejawia wolę w postaci przystąpienia do pracy, a pracodawca poprzez dopuszczenie do pracy)
Sposób dorozumiany: Działają strony umocowane do dokonywania czynności pracy
Strony w sposób dorozumiany oświadczają wolę ( przystąpienie i dopuszczenie do pracy ) Rodzaj pracy jest określony (np. poprzez dopuszczenie do pracy na konkretnym stanowisku - jeśli dostatecznie wynika z tego rodzaj pracy). Pracownik może uzyskać ochronę swoich praw poprzez powództwo o ustalenie stosunku pracy. Treść stosunku pracy: W prawie pracy możemy wyróżnić dwie kategorie postanowień( essentialia negotii , bez których umowa o pracę nie będzie ważna i postanowienia inne). Essentialia negotii: Tylko rodzaj pracy Postanowienia inne, ale istotne [zgodnie z art. 29 k.p.] : Strony umowy (dane pracodawcy i pracownika) Rodzaj umowy (czy na czas określony czy nieokreślony, na zastępstwo, na okres próbny) - jeśli strony nie określą rodzaju umowy to domniemuje się, że jest zawarta umowa na czas nieokreślony .

(…)

…). Obowiązek informacyjny o szczegółowych zasadach pracy
Obowiązek nałożyła dyrektywa UE, po to aby chronić interesy pracowników pracujących w innym kraju niż kraj zamieszkania w obrębie UE(jeśli w zakładzie nie funkcjonuje regulamin pracy):
Ile godzin dziennie i tygodniowo pracy
Częstotliwość wypłaty(w Polsce nie rzadziej niż raz w miesiącu). Wymiar urlopu
Układ zbiorowy, którym pracownik jest objęty

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz