Przedmiot prawa pracy - omówienie cz. 2

Nasza ocena:

5
Pobrań: 49
Wyświetleń: 609
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przedmiot prawa pracy  - omówienie cz. 2 - strona 1 Przedmiot prawa pracy  - omówienie cz. 2 - strona 2

Fragment notatki:

2. Przedmiot prawa pracy
Przedmiotem prawa pracy są stosunki pracy podporządkowanej, świadczonej na rzecz drugiego podmiotu dobrowolnie, osobiście i za wynagrodzeniem oraz inne stosunki nierozerwalnie związane ze stosunkami pracy.
2.1. Stosunki pracy
Obok stosunków związanych z bezpośrednim świadczeniem pracy na przedmiot prawa pracy składają się:
stosunki prawne przygotowujące nawiązanie stosunku pracy, jak związane z pośrednictwem pracy, regulujące zawarcie umowy o stypendium fundowane, zawarcie umowy przedwstępnej, lub stosunki związane ze skierowaniem do pracy określonych osób, np. inwalidów wojennych i wojskowych,
stosunki prawne będące następstwem zawarcia stosunku pracy, jak np. stosunek ubezpieczenia społ.
stosunki prawne zabezpieczające prawidłową realizację stosunków pracy, jak dotyczące nadzoru nad przestrzeganiem prawa pracy, rozpatrywania sporów pracy.
2.2. Stosunki procesowe prawa praca i quasi-procesowe związane z rozstrzyganiem indywidualnych sporów o roszczenia ze stosunku pracy.
2.3. Administracyjne stosunki prawa pracy.
Wszystkim kryteriom stosunku pracy, określonym w art.22 kp, odpowiadają stosunki prawne, w jakich pozostają ze swymi formacjami bądź urzędami żołnierze zawodowi, policjanci oraz funkcjonariusze ABW, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, Służby Celnej. Praca w tych instytucjach, określana jako służba, jest podejmowana dobrowolnie i w celu zarobkowym. Wykonywana jest wyłącznie osobiści i w warunkach organizacyjnego podporządkowania podmiotowi zatrudniającemu. Podst. nawiązania tych stosunków jest akt mianowania dokonywany za zgodą mianowanego. Mimo tych podobieństw do stosunku pracy, stosunki służbowe członków tych formacji mundurowych nie są uznawane za stosunki pracy i nie podlegają przepisom pr. pracy. Istnieją bardzo istotne różnice wyrażające się w tym, że obowiązki żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy są wykonywane w warunkach pełnej zależności od zwierzchników, daleko silniejszej od podporządkowania pracowniczego. Instrumentem realizacji tej zależności, nazywanej często dyspozycyjnością, jest rozkaz, wiążący znacznie mocniej i pod surowszymi rygorami niż polecenie przełożonego w stosunku pracy. Dla podkreślenia tej różnicy wykonywanie tych obowiązków nazywa się służbą. Ponadto w warunkach stanów nadzwyczajnych, stosunki służbowe zawodowych żołnierzy i funkcjonariuszy mundurowych nabierają cech przymusowości. Z tych wszystkich powodów są one traktowane jako stosunki o charakterze publicznoprawnym (admin), podlegające odrębnym pragmatykom służbowym, przynależnym do pr. admin.
2.4. Zbiorowe prawo pracy- jest pojęciem jęz. prawniczego. Oznacza ono część prawa pracy obejmujący przepisy regulujące status zbiorowych podmiotów prawa pracy: związków zawodowych i załóg pracowniczych oraz pracodawców i ich organizacji, a także relacje między tymi podmiotami.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz