Umowa przedwstępna - strona 10

Umowy - zagadnienia ogólne

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Tomasz Demendecki
 • Prawo cywilne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 763

lub przetargu Często przy zawieraniu umów stosuje się także umowę przedwstępną i wzorce umowne...

Umowa międzynarodowa

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Wasilewski
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1246

-są sprzeczne z normami prawa m-dowego, a zatem nieważne b) umowy równoprawne Pactum de contrahendo  umowa...

Techniki wywierania wpływu na ludzi

 • Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Barbara Józefiak
 • Zarządzenie jakością i bezpieczeństwem
Pobrań: 0
Wyświetleń: 770

sprecyzowanie wielkości zamówienia, zaproponować sporządzenie umowy przedwstępnej, wpłaty zaliczki itd...

Prawo cywilne i handlowe

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Tomasz Justyński
 • Prawo cywilne i handlowe
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

notarialny przy zbyciu nieruchomości, w takich przypadkach przybicie jest rodzaj umowy przedwstępnej. Umowa...

7.1.4.1,7.1.5,7.1.6

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 84
Wyświetleń: 938

publiczny z oznaczeniem ceny umowa przedwstępna- umowa, która określa istotne postanowienia mającej...

Umowa o pracę

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Kinga Machowicz
 • Prawo
Pobrań: 35
Wyświetleń: 553

. Zawieranie umowy o pracę. Art. 300 KP Zawarcie umowy przedwstępnej jest możliwe np. podejmuje pracę...