Układ Europejski - strona 14

note /search

Polityka ekologiczna - wykłady

  • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1428

niebezpiecznych; zmniejszenie liczby "gorących punktów"; pełną realizację Układu Europejskiego ustanawiającego...

Prawo gospodarcze UE - Pytania.

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
  • Prawo gospodarcze UE
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1008

Dlaczego w UE nie ma konstytucji? Pomimo wysiłków Konwentu UE, który w 2002r. przedłożył projekt Traktatu ustanawiającego konstytucję dla Europy, który został podpisany w Rzymie w 2004r. nie został on ratyfikowany przez wszystkie kraje - negatywne wyniki referendów we Francji i Holandii. UE w stos...

Opracowanie - Prawo Finansowe - dr Robert Huterski

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Prawo finansowe
Pobrań: 2968
Wyświetleń: 4844

Przedmiot, cechy i funkcje publicznej gospodarki finansowej Przedmiot= przymusowe przejmowanie dochodów i dokonywanie wydatków związanych ze świadczeniem usług zaspokajających potrzeby o charakterze publicznym Cechy= kolegialność, wieloetapowość, zbiorowość Funkcje: Fiskalna- dostarczanie państwu...

Geneza i cele EWG

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Integracja europejska
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1092

Geneza i cele EWG Początki integracji europejskiej. W latach czterdziestych XX wieku rosła popularność idei integracji Europy Zachodniej jako podstawy obrony przed ekspansją radziecką i nadmiernym uzależnieniem od USA oraz jako warunek przyszłego rozwoju gospodarczego. Potężnym impulsem do zacieś...

Podręcznik Integracji Europejskiej

  • Uniwersytet Rzeszowski
  • Administracja
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1176

  III Młodzie owe Warsztaty Rolnictwo Uni  Europejskiej  Podr cznik Integracji Europejskiej  Parlament Młodzie y  Przemy l 2002    Autorzy: Beata Bryk, Robert Kazimir, Mariusz Kwiatkowski, Edyta Łuków  Projekt okładki, redakcja techniczna: Mariusz Kwiatkowski  Korekta: Robert Kazimir  ©  Copyright ...