Układ Europejski - strona 13

Handel zagraniczny - bilans płatniczy

  • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  • dr Krzysztof Marek Kosiec
  • Handel zagraniczny
Pobrań: 210
Wyświetleń: 2198

było również podpisanie w grudniu 1991r. Układu Europejskiego, który wszedł w życie a początku 1994r. Zgodnie...

Geodezja - zadania i odpowiedzi

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Geodezja
Pobrań: 1036
Wyświetleń: 4613

. W ten sposób utworzona została sieć EUREF. Aby włączyć polskie osnowy geodezyjne do układu europejskiego ETRF wytypowano...

Polityka ekologiczna

  • Ekologia i ochrona środowiska
Pobrań: 126
Wyświetleń: 5131

niebezpiecznych; zmniejszenie liczby "gorących punktów"; pełną realizację Układu Europejskiego ustanawiającego...

Historia integracji europejskiej

  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 7
Wyświetleń: 2100

tzw. Układ Europejski ustanawiający stowarzyszenie tych krajów ze Wspólnotą Europejską i dające...

Kryzys finansowy

  • Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1771

tego dostosowania, aby była możliwa integracja Polski ze Wspólnotami. Układ Europejski wszedł w życie dopiero w 1994...