Użytki rolne - strona 13

Pytania na zaliczenie - Danina publiczna

  • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  • prof. dr hab. Marian Podstawka
  • Podstawy finansów
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1834

wymiaru podatku rolnego jest a)ekonomiczna wartość użytkowa użytków rolnych b)powierzchnia użytków rolnych...

Skrypt obszerny(2) - Prawo

  • Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
  • Prawoznawstwo
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1519

grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne oraz grunty zalesione...

Budżet państwa i podatki

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • dr hab. Romuald Kalinowski
  • Prawo finansowe
Pobrań: 42
Wyświetleń: 644

grunty gospodarstw rolnych. Za gospodarstwo rolne uważa się: obszar użytków rolnych, gruntów pod stawami...