Uświęcenie - strona 3

Kultura administrowania - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • przew. kwal. II Stanisław Żukowski
 • Nauka o administracji
Pobrań: 63
Wyświetleń: 2485

organizacji jest funkcją jednostki uświęconej tradycją hierarchii społeczeństwa. 2.z osobistej charyzmy...

Opracowania, E. Morin Kultura czasu wolnego

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Sławomir Sowiński
 • Antropologia kultury
Pobrań: 455
Wyświetleń: 1631

stylowi życia. Dawniej czas świąteczny był czasem zjednoczenia zbiorowości, uświęcenia rytuału, ceremonii...

Katolicka nauka społeczna

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Doktryny polityczno-prawne
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1085

jego pracy. Pozwala pracownikowi zadbać o rodzinę, jest uświęconym obyczajem. Nie powinna być podporządkowana...

Podstawowe definicje religii

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Religioznawstwo
Pobrań: 49
Wyświetleń: 819

światopogląd. Zapisane sa w tzw. Świętych ksiegch, nie móżna z nimi polemizować. Etos- zbiór uświęconych...

J. De Maistre

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Filozofia dziejów
Pobrań: 7
Wyświetleń: 770

: Państwowość jest uświęcona prze wolę bożą; ludzie są tylko wykonawcam boskiego planu (nie są oni jednostkami...

Ustanowienie Kościoła

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • ks. prof. dr hab. Henryk Seweryniak
 • Apologia i dziennikarstwo
Pobrań: 21
Wyświetleń: 651

, - Kościół związany z historią, teraźniejszością KB jest skierowane na ludzi i jest ono uświęcone...

Teoria Pierre'a Bourdieu

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Jan Sowa
 • Socjologia kultury
Pobrań: 1568
Wyświetleń: 3780

wyprodukowanego dzieła, całość instytucji kompetentnych w promowaniu sztuki Konsekracja = uświęcenie Twórcy...

Klemens Rzymski "List do Koryntian"

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr inż. Jerzy Duda
 • Patrologia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 574

, do tych, którzy zostali powołani i uświęceni w woli Bożej przez Pana naszego Jezusa Chrystusa: Niechaj Bóg wszechmogący...