Kultura administrowania - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 2485
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kultura administrowania - omówienie - strona 1 Kultura administrowania - omówienie - strona 2

Fragment notatki:

Kultura administrowania Kultura i władza:
Funkcją kultury jest definicja władzy jednego człowieka nad drugim z uwzględnieniem poziomu przyzwolenia na jej sprawowanie. Max Weber przedstawił klasyczną teorię władzy w społeczeństwie. Ma ona również zastosowanie dla władzy sprawowanej w organizacjach. Teoria ta mówi, że władza może się wywodzić z 3 źródeł:
1.z tradycji; Władza polityczna i organów prywatnych organizacji jest funkcją jednostki uświęconej tradycją hierarchii społeczeństwa.
2.z osobistej charyzmy;
Opiera się na sile osobowości. Może ulec przekształceniu.
3.z racjonalnie ustanowionych przepisów;
Posłuszeństwo ze strony podwładnych, przyjmujących polecenia przełożonych. Powstrzymywanie się od wydawania własnych opinii.
Rozbieżność między strukturą kompetencji a formalną strukturą władzy. Władza skupia się na szczycie hierarchii, a na samym jej dole znajdują się wiedza i umiejętności. Wiedza specjalistyczna, umiejętności to nie jedyne kompetencje władzy. Trzeba znać klienta i jego problemy. Ludzie identyfikują się z organizacjami, miejscem pracy, o ile mają zaufanie do swoich zwierzchników.
Techniki motywowania podwładnych (kultura i motywacje):
• zastosowanie przymusu (fizycznego)
• groźba (słowna)
• pozbawienie dóbr, na których zależy danemu pracownikowi
• pozbawienie stanowiska bądź przeniesienie pracownika na niższy szczebel (mobbing)
• posługiwanie się doktryną religijną bądź ideologiczną
• odwoływanie się do nagród finansowych
Kultura polityczna:
Kultura polityczna - wiedza oraz systemy wartości i wzorce zachowań leżących u podstaw działania różnych podmiotów (rządzących, rządzonych, przywódców, członków partii). Uczestniczenie w różnym stopniu i w różnych rolach w wykonywaniu władzy państwowej. Stanowi część świadomości społeczeństwa. Kształtują ją ideologie: narodowa, polityczna i historyczna. Reguluje życie społeczne i polityczne w społeczeństwie, należy do kultury symbolicznej. System społeczny i gospodarczy, kultura polityczna to czynniki, które wpływają na granice interwencji państwa. Chodzi tu o działanie administracji publicznej.
Kultura polityczna wskazuje pewne działanie bądź zakazuje, nakazuje powstrzymywanie się od innych działań. Styl działań - składnik kultury politycznej. Państwo interweniuje w życie społeczne wykorzystując pewne dobre sposoby działania. Wybór stylu, sposobu działań publicznych jest ważny dla urzędników. Wartości kulturowe wprowadzają ciągłe zmiany pod wpływem realiów politycznych, a tym samym definiują nasze oczekiwania wobec państwa.
Kultura polityczna - zmienna, którą trudno jest wyizolować i poddać precyzyjnemu pomiarowi. Jednocześnie jest to pojęcie, którego nie można ignorować i porzucić jako pozbawione istotnych treści.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz