Twierdzenie Steinera zastosowanie - strona 5

Algebra - pytania 8

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Pobrań: 21
Wyświetleń: 623

ZASTOSOWANE TWIERDZENIE O DEDUKCJI. 4' (A6) 4'' 1. (zał) 2. (twierdzenie) 3. (2, wł. ) 4. (A8) 5. (3, 4, RO) 6...

Twierdzenie Pappusa-Guldina

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Anna Jawor
 • Fizyka
Pobrań: 84
Wyświetleń: 2954

, a ich zastosowanie zilustrujemy prostymi przykładami. Zaznajomienie się z dowodami podanych niżej twierdzeń...

Figura złożona 2 - omówienie

 • Politechnika Śląska
 • Wytrzymałość materiałów
Pobrań: 42
Wyświetleń: 455

wyznaczymy korzystając z twierdzenia Steinera 1 8 II II 2 2 I xy = I xc yc + A II ⋅ ~c2 ⋅ ~c2 = x y ⋅ (4r...

Logika - zestawy zadań

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1078

. Sformułować zastosowane twierdzenie o dedukcji. Zestaw 8 1. Zdanie: Jeśli dziś jest 4 grudzień...

Rachunek predykatów

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Rachunek predykatów
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1113

Rachunek predykatów Term - napis nad alfabetem A, który powstaje przez zastosowanie skończoną...

Sprzeczność i niesprzeczność

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. Emil Grochulski
 • Semantyka logiczna
Pobrań: 28
Wyświetleń: 798

) i zarazem (~A) є CnL(X) WŁASNOŚCI NIESPRZECZNOŚCI TWIERDZENIE 1 X є NSP wtw CnL(X) є NSP pozwala to pojęcie...

Algebra - pytania 14

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Pobrań: 0
Wyświetleń: 616

0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 4. UDOWODNIĆ, ŻE FORMUŁA JEST TWIERDZENIEM KRZ, ORAZ SFORMUŁOWAĆ ZASTOSOWANE...

Algebra - zestaw 12

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Pobrań: 7
Wyświetleń: 665

, ORAZ SFORMUŁOWAĆ ZASTOSOWANE TWIERDZENIE O DEDUKCJI. 4'. 1. (zał) 2. (zał) 3. (zał niewprost) 4. (XXII', RO) ( ) 5...