Twierdzenie Steinera dla momentu bezwładności zastosowanie - strona 4

Zadania z mechaniki

  • Politechnika Gdańska
  • dr Wanda Jałowiecki
  • Mechanika
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1638

bezwładności figury płaskiej względem trzech osi układu kartezjańskiego, (3) zastosowanie reguły Steinera 4...

Ruch obrotowy

  • Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach
  • Kinematyka
Pobrań: 84
Wyświetleń: 2373

do obliczania momentu bezwładności wygodnie jest posłużyć się twierdzeniem Steinera. Podaje ono zależność...

Mechanika pytania inżynierka

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • prof. dr hab. inż. Edward Michlowicz
  • Mechanika teoretyczna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

… = Mieliśmy taki test na seminarium 18. Twierdzenie Steinera. Moment bezwładności pola A figury płaskiej...

Wahadło rewersyjne

  • Politechnika Gdańska
  • Fizyka laboratorium
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1995

) I=∫ r2dm Moment bezwładności zależy od wyboru osi względem, której jest obliczany. 3. Twierdzenie Steinera...