Testy z mechaniki teoretycznej

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1169
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Testy z mechaniki teoretycznej - strona 1

Fragment notatki:

W jej treści znajdziemy 50 zadań.

Przykładowe pytania egzaminacyjne z mechaniki teoretycznej - test
Podać równania Lagrange'a II rodzaju i wyjaśnić dlaczego nie występują w nich reakcje więzów.
Jak leży przyspieszenie punktu w stosunku do toru (odpowiedź uzasadnić).
Do czego redukuje się zbieżny układ sił?
Podać zasadę d'Alamberta.
Wymienić twierdzenia obowiązujące w potencjalnym polu sił.
Jakie warunki muszą być spełnione aby punkt poruszał się ruchem prostoliniowym?
Podać aksjomaty równowagi układu sił.
Podać prawo ruchu w układzie względnym.
Dla obszaru płaskiego wyprowadzić wzór na Il (moment bezwładności względem prostej).
Podać definicję układu statycznie wyznaczalnego i wyjaśnić czy zadana kratownica płaska jest statycznie wyznaczalna.
Podać definicję równowagi trwałej wg Lagunowa.
Podać zasadę Hamiltona i obliczyć pierwszą wariację całki działania q(0)=0, q(1)=
Podać WKW równowagi układu sił działających na ciało sztywne, nieswobodne.
Podać definicję głównych osi bezwładności i ich własności.
Podać definicję tensora II rzędu rozpisując prawo transformacji w przestrzeni E2
Wyjaśnić dlaczego macierz bezwładności jest tensorem.
Podać definicję wektorów i .
Podać twierdzenia o rozkładzie prędkości punktów ciała sztywnego.
Oblicz energię kinetyczną jednorodnego walca kołowego o gęstości staczającego się bez poślizgu po równi pochyłej o kącie nachylenia .
Co to jest potencjał pola sił i jak się go wyznacza.
Podać zasadę prac wirtualnych.
Podać równania Lagrange'a w potencjalnym polu sił.
Podać definicję przesunięcia wirtualnego i warunki jakie musi spełniać.
Co to jest ruch unoszenia?
Kiedy dwa układy sił są równoważne.
Czy para sił posiada środek?
Co to jest ruch kulisty i ile stopni swobody posiada bryła w ruchu kulistym?
Kiedy moment statyczny układu materialnego jest równy zero?
Jaki układ zredukowany otrzymuje się w punktach osi środkowej?
Co to jest wektor własny tensora?
Jak oblicza się pracę siły po trajektorii ruchu punktu?
Podać warunki równowagi układu sił działających na ciało unieruchomione w jednym punkcie.
Podaj równania różniczkowe ruchu bryły sztywnej.
Podać definicję skrętnika i WKW redukcji układu sił do skrętnika.
Kiedy dwa układy sił równoważą się?
Do czego może zredukować się płaski układ sił?
Podać tw. Steinera i obliczyć Il
Podać wzór na przyspieszenie punktu w opisie naturalnym.
Podać wnioski wynikające z twierdzenia o zmianie bieguna.


(…)

… punktu.
Podaj zasadę zachowania energii mechanicznej.
Ile wynosi składowa binormalna przyspieszenia i dlaczego?
Podać definicję tensora III rzędu.
Podaj zasadę krętu.
Czy zadana macierz może być macierzą przejścia.
Do czego redukuje się układ sił, dla którego k=0, w punktach nie leżących na osi środkowej?
Jakie wnioski wynikają z faktu, że moment układu sił względem dwóch różnych punktów A i B…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz