Treść nauczania - strona 7

Uczenie się

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Psychologia ogólna
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1106

do rozwiązania zadania, trwale opanowuje treści nauczania i wyuczony materiał umie zastosować w nowych sytuacjach...

Podstawy nauczania integralnego z metodyką

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Ewa Kozak-Czyżewska
 • Podstawy nauczania integralnego z metodyką
Pobrań: 147
Wyświetleń: 2135

może napisać program: Wymieniamy 3 modele: 1) Model analityczny – traktuje treści nauczania...

Teoretyczne podstawy kształcenia

 • Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Kard. Augusta Hlonda w Mysłowicach
Pobrań: 133
Wyświetleń: 3290

. W szkole tradycyjnej obowiązywał podział treści nauczania na przedmioty. Nauczyciel przekazywał wiedzę...

Wstęp do pozytywizmu

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 945

jako nieodpowiadające wymogom ówczesnego życia i usiłuje sformułować nowe kryterium doboru treści nauczania - kryterium...

Szkolenia w przedsiębiorstwach

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie kadrami
Pobrań: 14
Wyświetleń: 490

, określający: a) treści nauczania, b) wskazówki metodyczne, c) wykaz literatury, d) wykaz niezbędnych środków...

Wprowadzenie do kognitywistyki pedagogicznej - 3

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. inż. Ryszard Michalski
 • Wprowadzenie do kognitywistyki pedagogicznej
Pobrań: 35
Wyświetleń: 700

nauczania stanu rozwoju wychowanka oraz sytuacji w zakresie zainteresowań - uwzględnienie zdolności...

Szkolenia-znaczenie

 • Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Zbigniew Jarosz
 • Zarządzanie kadrami
Pobrań: 35
Wyświetleń: 567

, określający: a) treści nauczania, b) wskazówki metodyczne, c) wykaz literatury, d) wykaz niezbędnych środków...