Treść nauczania

note /search

Szkoła Paula

  • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
  • Historia sztuki
Pobrań: 203
Wyświetleń: 2765

nie mają wpływy na dobór treści nauczania SZKOŁA PROGRESYWISTYCZNA Treści nauczania podzielone...

Metoda nauczania-opracowanie

  • Uniwersytet Śląski w Katowicach
  • Pedagogika wczesnoszkolna
Pobrań: 392
Wyświetleń: 2366

metod zależy od : wieku uczniów; treści nauczania; celów i zadań pracy dydaktycznej wychowawcy...

Ocenianie- pedagogika

  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  • Pedagogika
Pobrań: 238
Wyświetleń: 2674

stopniu treści nauczania zostały przez ucznia opanowane. Funkcja dydaktyczno - prognostyczna mówi...

Istota i funkcje dydaktyki

  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Pobrań: 427
Wyświetleń: 3948

. Mamy 3 typy: AUTORYTARNY: Uczniowie muszą się podporządkować całkowicie nauczycielowi, Treść nauczania...

Systemy dydaktyczne

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Dydaktyka ogólna
Pobrań: 1386
Wyświetleń: 6244

książkowej”) poznawania pośredniego. Zasady podziału treści nauczania na poszczególne przedmioty szkolne...

Dydaktyka ściąga

  • Pedagogika
Pobrań: 560
Wyświetleń: 8610

-formatowanie prognoz edukacyjnych we wszystkich zakresach -ustalenie celów i zakresu treści nauczania...