Treść nauczania - strona 4

Reformy oświaty - wykład

  • Uniwersytet Warszawski
  • Pedagogika porównawcza
Pobrań: 210
Wyświetleń: 2086

, placówką = treści nauczania - wprowadzenie nowych przedmiotów nauczania, dostosowanie do realiów...

Zadanie

  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • Pedagogika
Pobrań: 21
Wyświetleń: 2051

. Dobór metod nauczania zależy od : wieku uczniów;  treści nauczania;  celów i zadań pracy dydaktyczno...

Idea edukacji współczesnej

  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1113

sobie socjokulturowe treści nauczania, które są ściśle związane z życiem oraz perspektywami jednostki i jej wspólnoty...

Wykłady z teoretycznych podstaw kształcenia

  • Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Kard. Augusta Hlonda w Mysłowicach
  • doc. dr Mirosław Wójcik
  • Teoretyczne podstawy kształcenia
Pobrań: 861
Wyświetleń: 7119

. W szkole tradycyjnej obowiązywał podział treści nauczania na przedmioty. Nauczyciel przekazywał wiedzę...

Planowanie pracy

  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • dr Lidia Pawelec
Pobrań: 70
Wyświetleń: 2625

, zadania nauczycieli, niektóre ich uzasadnienia oraz treści nauczania obowiązujące wszystkich uczniów...