Trasant - strona 5

Opracowane definicje

 • Uniwersytet Warszawski
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 0
Wyświetleń: 595

wypłaty przez wszystkie podpisane os. Strony: Trasant-wystawca, Trasat-płatnik W. Remitent- os wskazana...

Obrót bezgotówkowy - charakterystyka

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Aneta Wszelaki
 • Aktywa pieniężne i rozrachunki
Pobrań: 399
Wyświetleń: 2079

się weksle: własne (prosta, sola, suchy)- stanowi bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy weksla (trasanta...

Prawo handlowe - weksel trasowany

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Gordon Anthony Layne
 • Prawo handlowe
Pobrań: 0
Wyświetleń: 637

wystawiającą weksel (niekiedy zwaną trasantem). Wystaw­ca weksla własnego zobowiązuje się do zapłacenia sumy...

Operacje bankowe - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Finanse i bankowość
Pobrań: 70
Wyświetleń: 749

wystawiająca czek, która płaci (przyrzeka zapłatę) TRASANT - osoba, która płaci za wystawcę (bank) REMITENT...

Weksel i prawo wekslowe

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Finanse
Pobrań: 49
Wyświetleń: 952

wystawienia weksla podpis wystawcy weksla (trasanta) Za weksel trasowany, dokument nie będzie uważany, któremu...

Weksle - omówienie (II sem)

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Trzci_ski
 • Prawo handlowe
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1330

i miejsca wystawienia weksla; podpis wystawcy weksla (trasanta); Brak choćby jednego z wyżej wymienionych...

Rynki finansowe - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Finanse publiczne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 833

własny (sola) - wystawia go i płaci ta sama osoba; weksel trasowany (wystawca - trasant poleca innej...