Trasant - strona 4

OiTHZ

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Bożena Pera
Pobrań: 700
Wyświetleń: 4025

określonej kwoty pieniężnej okazicielowi lub osobie wymienionej w czeku. Wystawca czeku to TRASANT, bank...

Pytania bankowość

 • prof. dr hab. Marian Podstawka
 • Finanse
Pobrań: 28
Wyświetleń: 735

uczestniczą trzy osoby: - wystawca czeku (trasant), - osoba uprawniona do żądania i podjęcia wypłaty (remitent...

Wykład - zagadnienia do egzaminu

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr hab. Oskar Kowalewski
 • Finanse i bankowość
Pobrań: 77
Wyświetleń: 413

, w obydwu dokumentach mamy trzech partnerów: wystawcę - trasanta, płatnika - trasata, beneficjanta...

Obrót gotówkowy - charakterystyka

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Aneta Wszelaki
 • Aktywa pieniężne i rozrachunki
Pobrań: 217
Wyświetleń: 2744

może być przedstawiony do zapłaty bezpośrednio w banku wskazanym na czeku (trasant) lub w innym banku...

Formy rozliczeń

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Finanse
Pobrań: 175
Wyświetleń: 2604

) podpis wystawcy czeku (trasanta). Rodzaje czeków: imienne - zawierają w swej treści imię i nazwisko osoby...

Pojęcia na kolokwium z finansów

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • dr Lesław Niemczyk
 • Ekonomia rolnicza
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1561

określonych w wekslu Remitent w wekslu własnym Trasant Trasat Akceptant Indosant 25. Operacja REPO - polega...