Trójkąt sferyczny - strona 4

Obliczenia na kuli ziemskiej - zadania.

 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • dr inż. Ryszard Florek-Paszkowski
 • Geomatyka
Pobrań: 168
Wyświetleń: 2667

, to część sfery ograniczoną tymi łukami nazywamy trójkątem sferycznym. II. Współrzędne na kuli (ziemskiej...

Układy współrzędnych na kuli

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Geodezja
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1015

prostokątne wykorzystujemy trójkąt sferyczny prostokątny BCP, z którego dostajemy następujące związki: y sin...

Odwzorowania azymutalne

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Kartografia
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1638

) Związek między współrzędnymi azymutalnymi (α,δ) i geograficznymi (ϕ,λ) wynika z trójkąta sferycznego GBP...

Egzamin GWSiAG

 • Geodezja wyższa, satelitarna i astronomia geodezyjna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

^2, f 4) e, a Przez trójkąt sferyczny rozumiemy trójkąt 1) na powierzchni kuli 2) na płaszczyźnie...

Elipsoida obrotowa i inne zagadnienia

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Geodezja
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1743

posługujemy się tzw. twierdzeniem Legendre'a, które mówi, że mały trójkąt sferyczny można rozwiązać...

Kolokwium z nawigacji 2

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Nawigacja
Pobrań: 28
Wyświetleń: 875

·cosφ - w ∆ABC mamy: tg KDd = => ∆l = ∆φ·tg KDd (1) ∆λ ·cosφ= ∆φ·tg KDd gdy ∆λ →0 trójkąt sferyczny...