Towarzystwo do Ksiąg Elementarnych cel powołania - strona 12

Reforma oświaty Janusza Jędrzejewicza

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Dr hab. Agnieszka Wałęga
 • Historia wychowania
Pobrań: 448
Wyświetleń: 1519

nauki w państwowym gimnazjum ogólnokształcącym wysuwał jako cel pracy szkolnej wychowanie i kształcenie...

Dominat - późno cesarstwo.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 28
Wyświetleń: 700

/VI w n.e. S y r y j s k o - r z y m s k a k s i ę g a p r a w n a Cel: dydaktyczny, tylko rzymskie...

Doktryny polityczne i prawno - opracowanie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Witold Wojdyło
 • Historia myśli politycznej
Pobrań: 525
Wyświetleń: 1890

pozaziemskich, czasowych i cząstkowych. Cel państwa to pełne zaspokojenie fizycznych i duchowych potrzeb...

Twórcy nauki o zarządzaniu - wykład

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Hanna Dobaczewska
 • Teoria organizacji i zarządzania
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1428

i do uczestniczenia w zbiorowym wysiłku, zespolenie się z grupą osób do realizacji wspólnego celu (cel musi być znany...

Jan Władysław Dawid - poglądy

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Dr hab. Agnieszka Wałęga
 • Historia wychowania
Pobrań: 707
Wyświetleń: 2198

i cel kultury, a następnie - w latach poprzedzających rewolucję 1905 roku - coraz częściej poruszał...