Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

note /search

Oświata powojenna - stalinizm

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Historia wychowania
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1148

przez stowarzyszenia, które same również ulegały likwidacji. Maj 1949 powołano do życia Towarzystwo Przyjaciół dziecka...

Metoda socjometryczna- pedagogika

  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  • Pedagogika
Pobrań: 154
Wyświetleń: 3570

takie struktury sformalizowane jak: towarzystwo przyjaciół dzieci np. Czynniki decydujące, że określony...

Wstęp do polityki społecznej

  • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  • Polityka społeczna
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1078

organizacje społeczne: PCK, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, organizacje kombatanckie, stowarzyszenia, fundacje...

Wychowanie przedszkolne (1918 - 1939)

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Historia wychowania
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1176

, a w miastach Robotnicze Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Towarzystwo organizowało świetlice, półkolonie, kolonie...

Metodyka opieki - wykłady

  • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Pobrań: 154
Wyświetleń: 2114

. W tym czasie pomocy udzielały też: Rolnicze Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Chłopskie Towarzystwo Przyjaciół...