Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

Oświata powojenna - stalinizm

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Dr hab. Agnieszka Wałęga
 • Historia wychowania
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1078

przez stowarzyszenia, które same również ulegały likwidacji. Maj 1949 powołano do życia Towarzystwo Przyjaciół dziecka...

Metoda socjometryczna- pedagogika

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Pedagogika
Pobrań: 70
Wyświetleń: 3318

takie struktury sformalizowane jak: towarzystwo przyjaciół dzieci np. Czynniki decydujące, że określony...

Wstęp do polityki społecznej

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Polityka społeczna
Pobrań: 287
Wyświetleń: 896

organizacje społeczne: PCK, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, organizacje kombatanckie, stowarzyszenia, fundacje...

Wychowanie przedszkolne (1918 - 1939)

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Dr hab. Agnieszka Wałęga
 • Historia wychowania
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1029

, a w miastach Robotnicze Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Towarzystwo organizowało świetlice, półkolonie, kolonie...

Metodyka opieki - wykłady

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Elżbieta Ozga
Pobrań: 126
Wyświetleń: 2002

. W tym czasie pomocy udzielały też: Rolnicze Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Chłopskie Towarzystwo Przyjaciół...